Ảnh chụp màn hình web cá cược
Lưu trữ RSS

Tiền thưởng Sòng bạc Web cược | Sòng bạc web cá cược tốt nhất không có tiền thưởng tiền gửi | Sòng bạc Web cược miễn phí chip | Sòng bạc web cá cược Quay miễn phí, 2020 #1

WagerWeb giống như các trang web đánh bạc trực tuyến khác, có quyền chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ người chơi hoặc đăng ký tài khoản nào.
Chủ tài khoản chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động liên quan đến tài khoản của họ. Tài khoản có số dư dương sẽ không bị đóng vì bất kỳ lý do gì. Nếu bạn chọn không chơi, tài khoản của bạn sẽ vẫn mở, nhưng ở trạng thái không hoạt động. Đối với bất kỳ câu hỏi xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng.
WagerWeb chỉ dành cho người chơi giải trí trên mạng, chỉ có bất kỳ người chơi nào được tìm thấy, lạm dụng bất kỳ quy tắc hoặc quy định nào, các chuyên gia cá cược chuyên nghiệp,, Syndicates, hoặc bất kỳ người nào đặt cược tài khoản của họ bị treo, thu nhập bị xóa và Séc của Thủ quỹ sẽ được gửi đến Tên và Địa chỉ trên Tệp.
WagerWeb giống như các trang web đánh bạc trực tuyến khác, có quyền giới hạn hoặc từ chối bất kỳ cược nào trước khi chấp nhận.
Tất cả các sự kiện thể thao phải được phát vào ngày và trang web theo lịch trình trừ khi có quy định khác. Nếu bất kỳ sự kiện nào bị hoãn và / hoặc lên lịch lại, sự kiện đã nói sẽ tự động cấu thành nên không có hành động nào.
Tất cả người chiến thắng sự kiện và trò chơi được xác định vào ngày kết thúc sự kiện theo quy tắc và điều kiện của nhà. WagerWeb không công nhận các trò chơi bị đình chỉ, các quyết định phản đối và đảo ngược cho các mục đích đặt cược.
Tất cả các cuộc gọi đặt cược điện thoại sẽ được ghi lại và sử dụng để giải quyết tất cả các tranh chấp đặt cược.

WagerWeb giống như các trang web đánh bạc trực tuyến khác, bảo lưu quyền thêm, xóa hoặc thay đổi quy tắc đặt cược của nhà cái và tỷ lệ cược xuất chi.
Quản lý theo dõi bằng máy tính của tất cả các cược, điểm và / hoặc thay đổi giá được thực hiện trước khi bắt đầu một sự kiện để giúp giảm thiểu lỗi và hỗ trợ giải quyết tranh chấp khá. Đối với cá cược điện thoại: trong mọi trường hợp tranh chấp, băng ghi âm của giao dịch sẽ đóng vai trò là quyết định cuối cùng của tranh chấp và tất cả các cược sẽ được điều chỉnh tương ứng. Đọc lại là cuối cùng ..
Quy tắc chơi trò chơi Nevada áp dụng cho bất kỳ quy tắc hoặc loại cược nào không được quy định trong các quy tắc và quy định trong tài liệu này. Thành viên phải từ 21 tuổi trở lên.
WagerWeb là một công ty nước ngoài và như vậy là không bắt buộc, cũng như không báo cáo tiền thắng cược của các cá nhân đặt cược với sách thể thao cho bất kỳ cơ quan chính phủ nào, và do đó, trách nhiệm của các thành viên là, nếu có thể, phải báo cáo bất kỳ khoản tiền thắng nào cho các cơ quan hải quan hoặc thuế chính phủ tương ứng của họ.
WagerWeb có quyền hủy bỏ bất kỳ cược nào được đặt trên một dòng không chính xác.
Đánh cuộc đã qua: WagerWeb sẽ không tôn vinh bất kỳ sự kiện được đăng trong quá khứ.
Một tài khoản WagerWeb là khách hàng hoặc chi nhánh.
Một tài khoản cho mỗi hộ gia đình.
Một tài khoản trên mỗi Địa chỉ IP.
Một người dùng cho mỗi tài khoản (Chỉ tên đăng ký trên tài khoản)
Chính sách về đường kẻ xấu Trong trường hợp Người chơi đặt cược vào Đường không chính xác, Sportsbookbook có quyền từ chối tất cả các cược trước khi bắt đầu một cuộc thi. Một email sẽ được gửi đến người chơi trước khi bắt đầu sự kiện và người chơi sẽ có quyền đặt cược vào sự kiện theo đúng dòng. Email sẽ được gửi đến email đã đăng ký trong hồ sơ.
Trong trường hợp cuộc thi bắt đầu trước khi người chơi có thể liên hệ với Thể thao Thể thao, thì sẽ tôn vinh cá cược thắng hoặc thua ở đúng vạch. Người chơi sẽ nhận được email tại thời điểm đó giải thích chính sách cũng như Thông số dòng không chính xác.
Nếu Người chơi nhận được cảnh báo trước liên quan đến Đánh cược dòng không chính xác hoặc nếu Người chơi thông đồng với người chơi khác để tận dụng sai lầm lớn hơn, TẤT CẢ các cược sẽ bị hủy và Tài khoản / Tài khoản người chơi sẽ bị đóng khi Người chơi đó bị phát hiện cá cược vào dòng không chính xác.
Các chính sách được đề cập ở trên có nghĩa là một hướng dẫn. Chính sách có thể thay đổi bởi Quản lý.
Những khách hàng bị phát hiện lạm dụng các chương trình khuyến mãi hoặc quy tắc có thể có bất kỳ khoản tiền thưởng nào kiếm được và tiền thưởng được loại bỏ.
Những khách hàng bị phát hiện giới hạn lưu hành có thể bị đóng tài khoản và tiền gửi ban đầu sẽ được hoàn trả thông qua kiểm tra tên và địa chỉ trên tài khoản.
Các khoản thanh toán được xử lý từ Thứ Hai đến Thứ Sáu 9 AM đến 1 PM EST và đảm bảo cho ngày tiếp theo trong suốt cả ngày. Bất kỳ khoản thanh toán nào được yêu cầu sau thời gian giới hạn này sẽ được xử lý vào ngày xử lý có sẵn tiếp theo.
Khách hàng cần hoàn thành tái đầu tư vào một khoản tiền gửi nhất định trước khi yêu cầu xuất chi. Đặt cược cả hai mặt của trò chơi không áp dụng cho âm lượng.
Khối lượng cho cuộn qua được định nghĩa là số tiền thấp hơn giữa rủi ro và chiến thắng. Để có âm lượng, cược phải được phân loại và có hành động. Tất cả các lần hủy, không đặt cược hoặc đẩy sẽ không được xem xét cho các mục đích cuộn qua.
Thông tin tài khoản và giao dịch của khách hàng được bảo mật giữa khách hàng và WagerWeb. Thỏa thuận này có thể không được chỉ định cho bất kỳ bên thứ ba.
Điều khoản và Điều kiện thưởng

Chương trình thưởng chỉ dành cho người đặt cược giải trí. Người chơi chuyên nghiệp hoặc người chơi được coi là lạm dụng hệ thống tiền thưởng bằng mọi cách có thể có tiền thưởng và tiền kiếm được từ tiền thưởng đặt cược bị thu hồi theo quyết định của WagerWeb.
Điểm trung thành sẽ không được trao cho các cược được coi là không có hành động. VÍ DỤ (Cào ngựa hoặc Trả về, Đánh cược thể thao đẩy hoặc bị hủy, chơi tất cả các màu trong roulette, Mưa ngoài trời hoặc bất kỳ điểm dừng liên quan đến thời tiết trong bất kỳ sự kiện thể thao nào.)
Tiền thưởng phải được phát vào thời điểm bất kỳ khoản thanh toán nào được yêu cầu. Nếu tại thời điểm xuất chi và nếu người chơi chưa chơi phần thưởng, anh ta sẽ tự động mất phần thưởng + tiền thưởng của phần thưởng; nếu đó là FORFEITABLE, nếu phần thưởng là KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG, khoản thanh toán sẽ bị từ chối cho đến khi người chơi đáp ứng tái đầu tư.
Mỗi rollover được yêu cầu hoặc khối lượng theo yêu cầu của WagerWeb, sẽ được phát số lần quyết định tại thời điểm tín dụng hoặc bắt đầu cuộc thi, rollover hoặc âm lượng gấp đôi số tiền cho trước nếu được tính vào sòng bạc.
Khi nhận được tiền thưởng và bất kỳ phần thưởng hoặc phí nào khác trong Số dư chơi miễn phí, điều đầu tiên luôn được phát trong phần chơi miễn phí là phần thưởng.
Khi có phần thưởng hoặc tiền thưởng của cuộc thi, điều đầu tiên được phát ra từ số dư chơi miễn phí sẽ luôn là phần thưởng hoặc chiến thắng của cuộc thi cho đến khi toàn bộ số tiền thưởng hoặc tiền thưởng của cuộc thi đã được đặt cược. (Ví dụ: số dư chơi miễn phí $ 159: Tiền thưởng $ 100, phí $ 9, điểm thưởng $ 50. Khách hàng phải chơi phần thưởng $ 100 trước khi có thể sử dụng điểm thưởng hoặc phí).
Người chơi có thể yêu cầu số tiền xuất chi tối đa $ 3,000 mỗi tuần tiền thắng được tạo từ bất kỳ trò chơi jackpot sòng bạc nào của chúng tôi. Tiền thưởng Jackpot không đủ điều kiện để thanh toán miễn phí.
Các chương trình khuyến mãi và tiền thưởng đặc biệt không được liệt kê trên trang web trên 50% sẽ có tỷ lệ quay vòng cao hơn và không bị tịch thu. (Rollover 70%) (rollover 12x) (rollover 100x) (rollover 15x) (rollover 150x).
Nếu phần thưởng hoặc tiền thưởng của cuộc thi được chơi cùng với phí hoặc điểm thưởng, số tiền thắng sẽ như thể được chơi với phần thưởng một mình. Ví dụ (số dư chơi miễn phí $ 159: Tiền thưởng $ 100, phí $ 9, điểm thưởng $ 50). Một cược được đặt cho $ 159 đô la để giành được $ 2000. Số tiền thắng thay cho phần thưởng cho mục đích cuộn qua
Quy tắc:

Một tài khoản cho mỗi hộ gia đình Một tài khoản trên mỗi địa chỉ IP Một người dùng cho mỗi tài khoản (Tên đăng ký chỉ trên tài khoản) Rollover được tính theo khối lượng. Khi phần thưởng, phí và điểm thưởng xuất hiện, điều đầu tiên được phát ra từ số dư chơi miễn phí sẽ luôn là phần thưởng cho đến khi phần thưởng được sử dụng hoàn toàn. Không có ngoại lệ.
Ví dụ: Eagles -3 có rủi ro $ 110 để giành được $ 100, volume = $ 100.Parlay Eagles -3 và trên 46 có nguy cơ $ 50 để giành được $ 130, volume = $ 50.Moneyline Eagles khối lượng = $ 150.Volume là rủi ro thấp hơn và giành chiến thắng.
Thực hành bị cấm cụ thể: Tiền thưởng Kim tự tháp
Lấy tiền ký quỹ cộng với tiền thưởng và đặt cược toàn bộ số tiền vào một sự kiện sau đó khi chiến thắng, lấy toàn bộ số dư của bạn và đặt cược vào một sự kiện duy nhất, sau đó tiếp tục lặp lại mô hình này cho đến khi đáp ứng yêu cầu tái đầu tư và rút tiền. Khi rút tiền, bạn sẽ nhận được tiền ký gửi và tiền thắng cược trên số tiền ký gửi.

Chơi cá cược trên web

Mã tiền thưởng sòng bạc web

Tổng số phiếu giảm giá: 106
EUR 777 Giải đấu slot miễn phí trên thiết bị di động tại Wager Web 30X Chơi qua € 141000 Max CashOut Phần thưởng bổ sung: € 100 chip miễn phí trên Surf Safari Genesis Slot Game ... hơn >>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

590% Tiền thưởng tiền gửi đầu tiên tại Wager Web 77x Yêu cầu cá cược EURO 150000 Max CashOut Tiền thưởng sòng bạc độc quyền: EURO 3605 KHÔNG TIỀN GỬI cho Jungle Boy ... hơn >>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

$ 510 CHIP CASINO MIỄN PHÍ tại Wager Web 65x Chơi qua EURO 489000 Max Rút tiền thưởng sòng bạc độc quyền: 250 EUR sòng bạc miễn phí trên sòng bạc Ball Of Shame Cayetano ... hơn >>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

380% Tiền thưởng tiền gửi đầu tiên tại Wager Web 66X Chơi qua Sòng bạc $ 720000 Rút tiền tối đa Tiền thưởng sòng bạc bổ sung: $ 1665 Không có tiền gửi vào Nhà vô địch Sofa ... hơn >>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
Sòng bạc Eur 665 tại Wager Web 45x Chơi qua Sòng bạc € 144000 Tiền thưởng độc quyền tối đa: 2250 EUR không có tiền thưởng sòng bạc trên 20,000 Giải đấu ... hơn >>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
250 SPIN MIỄN PHÍ tại Wager Web 50 lần đặt cược € 766000 Tối đa Rút tiền thưởng sòng bạc bổ sung: € 600 CHIP MIỄN PHÍ trên Gold Rush ... hơn >>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Phần thưởng đăng ký sòng bạc 260% tại Wager Web 66x Chơi qua sòng bạc € 269000 Phần thưởng đặc biệt rút tiền tối đa: € 100 tiền mặt miễn phí cho Dungeon và Dragons Crystal Caverns Igt Slot Game ... hơn >>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

£ 2085 Không có tiền thưởng sòng bạc tại Wager Web 44x Tiền cược $ 66000 Tiền thưởng độc quyền tối đa: $ 160 Giải đấu sòng bạc trực tuyến trên Max Cash ... hơn >>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

115 EUR không có tiền thưởng sòng bạc tại Wager Web 50X Chơi qua Sòng bạc € 269000 Max CashOut Phần thưởng đặc biệt: $ 455 chip sòng bạc trên Heroes & Beasts ... hơn >>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
£ 4980 Không có khoản tiền gửi nào tại Wager Web 66X Chơi qua Sòng bạc $ 907000 Tiền thưởng độc quyền rút tối đa: 950% Tiền thưởng cho trận đấu tiền gửi theo luật bóng đá ... hơn >>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
Giải đấu $ 585 tại Wager Web 66X Yêu cầu cá cược Eur 237000 Max CashOut Phần thưởng đặc biệt: € 170 Giải đấu sòng bạc trực tuyến trên máy đánh bạc cổ điển ... hơn >>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
Trận đấu 880% tại Sòng bạc tại Wager Web 77x Chơi qua Sòng bạc € 860000 Tiền thưởng tối đa Tiền thưởng độc quyền: € 725 KHÔNG CÓ TIỀN THƯỞNG TIỀN THƯỞNG trên Peek Physique ... hơn >>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Phần thưởng 60% sòng bài chào mừng tại Wager Web 60x Chơi qua sòng bài € 948000 Tối đa rút tiền thưởng đặc biệt: 3320 EUR Không có tiền thưởng sòng bạc cho các chiến binh kim loại nặng ... hơn >>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

2805 € Không có tiền thưởng sòng bạc tại Wager Web 50X Tiền cược EURO 900000 Tiền mặt tối đa Tiền thưởng bổ sung: £ 1565 Không có tiền gửi vào Bier Haus ... hơn >>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Giải đấu sòng bạc trực tuyến $ 510 tại Wager Web 55x Wager Eur 730000 Tối đa tiền thưởng thêm: $ 295 Tiền miễn phí cho tất cả cho một Habanero ... hơn >>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
Eur 145 Chip Casino MIỄN PHÍ tại Wager Web 55X Chơi qua Sòng bạc $ 411000 Tối đa Tiền thưởng bổ sung: € 935 Giải đấu xèng tự do di động trên Turbo Play Simbat ... hơn >>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
Chip sòng bạc $ 305 tại Wager Web 66X Chơi qua sòng bạc EURO 996000 Max CashOut Phần thưởng đặc biệt: £ 160 Chip sòng bạc miễn phí trên con mắt của Horus ... hơn >>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
Giải đấu Sòng bạc EUR 88 tại Wager Web 55X Chơi qua Sòng bạc € 256000 Tối đa Rút tiền độc quyền: $ 550 Giải đấu xèng di động trên Sea Hunter ... hơn >>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

885 € Giải đấu sòng bạc trực tuyến tại Wager Web 55x Tiền cược $ 481000 Tiền mặt tối đa Tiền thưởng bổ sung: 250 vòng quay miễn phí ngay bây giờ trong trò chơi slot game Midnight Rush Stake Logic ... hơn >>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

175 £ Giải đấu sòng bạc miễn phí tại Wager Web 33 lần đặt cược EURO 32000 Max CashOut Tiền thưởng bổ sung: Giải đấu sòng bạc miễn phí Eur 860 trên đá quý ma thuật ... hơn >>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

$ 4650 không có tiền thưởng tiền gửi tại Wager Web 77x Chơi qua sòng bạc EURO 56000 Max Tiền thưởng rút thêm: € 4300 Không có tiền thưởng sòng bạc trên sòng bạc Mafia Boss B3w ... hơn >>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

€ 2705 KHÔNG CÓ TIỀN THƯỞNG TIỀN GỬI TIỀN THƯỞNG tại Wager Web 77x Chơi qua Sòng bạc £ 255000 Rút tiền tối đa Thêm sòng bạc: Sòng bạc miễn phí Eur 225 trên Cops & n Cướp ... hơn >>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
280 Sòng bạc quay miễn phí tại Wager Web 65X Chơi qua sòng bạc € 608000 Rút tiền tối đa Thưởng thêm sòng bạc: 60 vòng quay miễn phí không có sòng bạc trên Vikingmania ... hơn >>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

$ 2010 Không có sòng bạc tiền thưởng tại Wager Web 40X Đánh cược 400000 EUR Tối đa rút thêm tiền thưởng: 155 Quay miễn phí không có tiền gửi vào trò chơi Igt Slot của Royal Spins ... hơn >>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
Phần thưởng trận đấu sòng bạc 205% tại Wager Web 33X Chơi qua Sòng bạc $ 182000 Phần thưởng độc quyền rút tối đa: £ 175 Chip sòng bạc miễn phí vào Ngày may mắn tại các cuộc đua ... hơn >>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
Trận đấu 535% tại Sòng bạc tại Wager Web 30x Chơi qua $ 973000 Tiền thưởng rút tối đa tối đa: € 3350 Không có tiền thưởng sòng bạc trên trò chơi slot Pandentas Box ... hơn >>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

$ 1255 Không có mã tiền thưởng tiền gửi tại Wager Web 65x Yêu cầu cược £ 560000 Tối đa tiền mặt Tiền thưởng bổ sung: 55 lượt quay miễn phí trung thành! trên Tennis Stars Playtech Slot Game ... hơn >>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tiền thưởng gửi tiền đầu tiên 350% tại Wager Web 66x Chơi qua $ 910000 Tiền thưởng độc quyền tối đa: 295 Sòng bạc miễn phí quay trên sòng bạc trò chơi Diamond Express Magnet ... hơn >>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
Giải đấu Eur 590 tại Wager Web 77x Chơi qua Sòng bạc $ 893000 Phần thưởng đặc biệt rút tối đa: $ 640 Sòng bạc Chip MIỄN PHÍ trên Flux ... hơn >>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
€ 4425 Không có khoản tiền gửi nào tại Wager Web 33x Chơi qua Sòng bạc $ 188000 Tiền thưởng rút tiền tối đa: 45 vòng quay miễn phí trung thành! trên cực ... hơn >>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Trang 1 của 41 2 3 4