Ảnh chụp màn hình cổ phần VIP
Lưu trữ RSS

Mã đặt cược sòng bạc VIP | Sòng bạc VIP tốt nhất không có tiền thưởng tiền gửi | Sòng bạc VIP Chip miễn phí | Sòng bạc VIP quay miễn phí, 2020 #1

GIỚI THIỆU: CÁC ĐỊNH NGH KEYA CHÍNH VÀ NHỮNG GÌ ĐỂ KIẾM ĐƯỢC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CỦA BẠN
Các định nghĩa sau đây được sử dụng trong các điều khoản và điều kiện sau:
Điều khoản tiền thưởng của Nhật Bản có nghĩa là bất kỳ điều khoản và điều kiện và / hoặc quy tắc nào liên quan đến chương trình khuyến mãi, tiền thưởng và ưu đãi đặc biệt có thể áp dụng cho bất kỳ phần nào của Dịch vụ theo thời gian

Chi tiết liên lạc của bạn Liên tục được xác định trong đoạn 4

Điều khoản tải xuống của Nhật Bản có nghĩa là bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng bổ sung nào mà bạn phải xác nhận Thỏa thuận của bạn với tư cách là một phần của việc tải xuống và / hoặc cài đặt bất kỳ phần mềm nào bạn có thể tải xuống để có thể sử dụng Trang web, bao gồm cả các Playtech Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối có thể được tìm thấy trong Phụ lục của các Điều khoản chung này

Điều khoản chung của Nhật Bản có nghĩa là các điều khoản và điều kiện được quy định trong tài liệu này

Tập đoàn có nghĩa là liên quan đến bất kỳ bên nào, một công ty thỉnh thoảng là công ty con hoặc công ty cổ phần cuối cùng của bên đó hoặc công ty con trực tiếp hoặc gián tiếp khác của bất kỳ công ty nắm giữ cuối cùng nào.

Chính sách quyền riêng tư của ai đó có nghĩa là chính sách quyền riêng tư của VIP

Quy tắc đặt cược có nghĩa là Quy tắc đặt cược và Quy tắc trò chơi áp dụng cụ thể cho loại cá cược và / hoặc chơi trò chơi có liên quan, như được xác định chi tiết hơn trong đoạn 1.3.1 và 1.3.2

Các dịch vụ của Dịch vụ có nghĩa là, nếu phù hợp, các dịch vụ được cung cấp trong thời gian hiện tại của VIP Stakes thông qua Trang web và / hoặc thông qua bất kỳ ứng dụng di động hoặc máy tính bảng nào.

Điều khoản sử dụng của Nhật Bản có nghĩa là (a) Điều khoản chung, (b) Chính sách bảo mật và (c) khi thích hợp theo đoạn 1.3, Quy tắc liên quan, Điều khoản thưởng và Điều khoản bổ sung áp dụng cho Dịch vụ đang được Bạn sử dụng và ( d) mọi Điều khoản tải xuống

Trang web của Nhật Bản có nghĩa là trang web https://vipstakes.com hoặc bất kỳ trang hoặc phần nào trong thời điểm hiện tại

Cổ phần VIP VIP có nghĩa là HighWeb mạo hiểm NV

Bằng cách sử dụng và / hoặc truy cập bất kỳ phần nào của Trang web hoặc bằng cách mở tài khoản với Cổ phần VIP thông qua Trang web, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản sử dụng và Bạn phù hợp: (a) đồng ý sử dụng liên lạc điện tử theo thứ tự ký kết hợp đồng; và (b) từ bỏ bất kỳ quyền hoặc yêu cầu hiện hành nào cần có chữ ký bằng tay, trong phạm vi được cho phép bởi bất kỳ luật hiện hành nào. Điều khoản sử dụng không ảnh hưởng đến quyền theo luật định của bạn.
Ngoài ra, khi bạn chơi bất kỳ trò chơi nào, hoặc đặt cược bằng Dịch vụ hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi:
Quy tắc cho tất cả các cược thể thao trên cược thể thao VIP như được nêu trong tab Trợ giúp chung (Quy tắc đặt cược cá cược); và
Quy tắc của bất kỳ trò chơi nào bạn chơi (Quy tắc trò chơi của Trò chơi trực tuyến), như được nêu trong tab Trợ giúp chung có liên quan, bất kỳ phần Trợ giúp và tab Quy tắc, bao gồm (không giới hạn):
cho các trò chơi trong tab 'Sòng bạc': Quy tắc sòng bạc cho trò chơi có liên quan;
cho các trò chơi trên tab 'Trò chơi': Luật chơi cho trò chơi có liên quan;
cho các trò chơi trên tab 'Vegas': Quy tắc Vegas cho trò chơi có liên quan;
cho các trò chơi Sòng bạc trực tiếp trên tab 'Sòng bạc' và 'Vegas': Quy tắc Vegas và Quy tắc sòng bạc cho trò chơi có liên quan;
đối với bất kỳ trò chơi mới nào, các quy tắc áp dụng cho trò chơi đó;
bất kỳ Điều khoản thưởng;
bất kỳ Điều khoản tải xuống nào; và
bất kỳ điều khoản nào khác áp dụng cho Dịch vụ và / hoặc mà Bạn được yêu cầu xác nhận Thỏa thuận của bạn với tư cách là một phần của Dịch vụ.
Văn bản gốc của Điều khoản sử dụng bằng tiếng Anh và mọi diễn giải về chúng sẽ được dựa trên văn bản tiếng Anh gốc. Nếu Điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ tài liệu hoặc thông báo nào liên quan đến chúng được dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác, phiên bản tiếng Anh gốc sẽ được áp dụng.
Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn hoặc mâu thuẫn cụ thể nào giữa bất kỳ phần riêng lẻ nào trong Điều khoản sử dụng tạo nên hợp đồng của bạn với Cổ phần VIP, thứ tự ưu tiên sẽ như sau:
Điều khoản thưởng;
Luật cá cược;
Luật chơi;
Điều khoản bổ sung;
Điều khoản chung;
Chính sách bảo mật; và
Điều khoản tải xuống.
Vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng trước khi chấp nhận chúng. Khi bạn đã chấp nhận Điều khoản sử dụng, vui lòng in Điều khoản sử dụng và lưu trữ chúng, cùng với tất cả các email xác nhận, điều khoản bổ sung, dữ liệu giao dịch, quy tắc trò chơi, quy tắc giao dịch công bằng và phương thức thanh toán liên quan đến việc bạn sử dụng trang web. Xin lưu ý rằng Điều khoản sử dụng có thể thay đổi, như được nêu trong đoạn 3 bên dưới.
Nếu Bạn không đồng ý chấp nhận và bị ràng buộc bởi Điều khoản sử dụng, vui lòng không mở tài khoản và / hoặc tiếp tục sử dụng Tài khoản của bạn. Việc bạn tiếp tục sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào sẽ cấu thành sự chấp nhận Điều khoản sử dụng mà chúng tôi đã thông báo Bạn có hiệu lực theo thời gian.
Điều khoản sử dụng chi phối hợp đồng của bạn với các cổ phần VIP và sẽ có hiệu lực vào 1st tháng 1 2014. Để tránh nghi ngờ, mỗi và tất cả các phần của Trang web đều chịu sự điều chỉnh của Điều khoản sử dụng và Bạn phải đảm bảo mọi lúc rằng việc sử dụng Dịch vụ của bạn tuân thủ Điều khoản sử dụng.
ĐIỀU KHOẢN

BÊN KÝ KẾT
Điều khoản sử dụng sẽ được thỏa thuận giữa Bạn và HighWeb Ventures NV, (reg. Nr. 125776), có hoạt động chơi trò chơi được quy định theo cấp phép nr. 8048 / JAZ 2013-023 do ủy ban trò chơi của Curacao và Highweb Services Limited, người chịu trách nhiệm xử lý các khoản thanh toán trực tuyến.
Trang web, tỷ lệ cược và giá cả trong đó và Điều khoản sử dụng được dịch sang một số ngôn ngữ và do đó được sử dụng cho công dân của các quốc gia có liên quan và các quốc gia khác nói các ngôn ngữ đó.
Các tài liệu tham khảo trong Điều khoản sử dụng đối với chúng tôi, chúng tôi có thể tham khảo:
Cổ phần VIP; hoặc là
trong trường hợp các điều khoản và điều kiện liên quan đến các khoản tiền được giữ trong Tài khoản của bạn theo thời gian, cho bất kỳ công ty HighWeb Ventures NV nào nắm giữ số tiền đó như người ủy thác và sẽ (nếu thích hợp) sẽ được coi là bao gồm các đại lý, đối tác và nhà cung cấp của chúng tôi.

THAY ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cần phải thay đổi Điều khoản sử dụng vì một số lý do, bao gồm (không giới hạn) vì lý do thương mại, tuân thủ luật pháp hoặc quy định, để tuân thủ hướng dẫn, hướng dẫn hoặc khuyến nghị từ cơ quan quản lý hoặc cho lý do dịch vụ khách hàng. Điều khoản sử dụng cập nhật nhất có thể được truy cập từ liên kết Điều khoản và Điều kiện trong phần chân trang của Trang web và ngày mà chúng sẽ có hiệu lực được ghi trong đoạn 1.8 của các Điều khoản chung này.
Khi chúng tôi muốn thực hiện các thay đổi đáng kể cho Điều khoản sử dụng, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về những thay đổi đó một cách hợp lý có thể thực hiện được thông qua một trong các phương pháp được nêu trong đoạn 3.3. Đối với những thay đổi nhỏ hoặc không đáng kể, chúng tôi có thể không cung cấp cho Bạn bất kỳ thông báo nào về những thay đổi đó, vì vậy Bạn nên thường xuyên xem lại Điều khoản sử dụng thông qua liên kết Điều khoản và Điều kiện trên Trang web.
Trường hợp chúng tôi thực hiện các thay đổi đối với Điều khoản sử dụng mà chúng tôi muốn thông báo cho Bạn, chúng tôi sẽ thực hiện theo phương thức thông báo như chúng tôi có thể, theo quyết định của mình, có thể bao gồm:
email (đến địa chỉ email mà trước đây bạn đã cung cấp cho chúng tôi);
một tin nhắn đến Hộp thư đến của bạn trên trang web; hoặc là
thông báo trên trang web
và chúng tôi có thể, theo quyết định của chúng tôi, mời Bạn chấp nhận Điều khoản sử dụng mới bằng cách nhấp vào trên yes yes, hoặc tôi chấp nhận, đánh dấu 'hộp đánh dấu' hoặc bất kỳ phương thức xác nhận tương tự nào khác của Bạn. Nếu Bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ xác nhận nào như vậy hoặc tiếp tục sử dụng Trang web hoặc sau khi thông báo theo đoạn này 3, từ đó, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận và bị ràng buộc bởi Điều khoản sử dụng mới, bao gồm (đối với tránh nghi ngờ) mọi bổ sung, xóa, thay thế hoặc thay đổi khác đối với danh tính của Cổ phần VIP, cho dù bạn có đọc Điều khoản sử dụng đã sửa đổi hay không. Nếu bất kỳ thay đổi nào không được chấp nhận đối với Bạn, Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ và / hoặc đóng Tài khoản của bạn bằng cách tuân thủ đoạn 12 của các Điều khoản chung này.

MỞ TÀI KHOẢN CỦA BẠN
Để đặt cược hoặc chơi trò chơi bằng Dịch vụ, bạn sẽ cần mở một tài khoản với Cược VIP (Tài khoản của bạn, hoặc Tài khoản của bạn).
Để mở Tài khoản của bạn để sử dụng với Dịch vụ, Bạn có thể:
liên hệ với Dịch vụ khách hàng;
nhấp vào Tham gia ngay trên Trang web và làm theo các hướng dẫn trên màn hình;
mở theo phương thức mở Tài khoản khác theo thời gian sẽ được cung cấp bởi VIP Stakes.
Tài khoản của bạn sẽ được vận hành bởi VIP Stakes hoặc bởi một công ty khác trong Tập đoàn thay mặt cho chính nó và / hoặc công ty HighWeb Ventures NV có liên quan với bạn mà bạn đã ký hợp đồng.
Khi bạn mở tài khoản của bạn, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, bao gồm tên và ngày sinh của bạn và chi tiết liên lạc phù hợp, bao gồm địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email (Thông tin liên hệ của bạn). Thỉnh thoảng, bạn có thể cập nhật Chi tiết liên hệ của mình bằng cách liên hệ với Dịch vụ khách hàng thông qua trang quản lý tài khoản của tôi trên Trang web hoặc theo phương thức khác, theo thời gian, sẽ được cung cấp bởi VIP Stakes.
Nếu bạn không muốn Chi tiết liên hệ của bạn được chúng tôi và các đối tác kinh doanh của chúng tôi sử dụng để liên hệ với Bạn để thông báo cho Bạn thông tin tiếp thị liên quan đến người khác về hàng hóa, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc của các đối tác kinh doanh của chúng tôi, vui lòng cho biết đây là trường hợp bằng cách đánh dấu vào ô có liên quan theo hướng dẫn khi Bạn mở tài khoản trên Trang web hoặc bằng cách thông báo cho Dịch vụ khách hàng
Khi mở Tài khoản của bạn, bạn đảm bảo rằng:
Bạn hiểu và chấp nhận rủi ro rằng, bằng cách sử dụng Dịch vụ, Bạn có thể, cũng như thắng tiền, mất tiền;
Bạn (a) trên 18 tuổi và (b) trên độ tuổi mà hoạt động đánh bạc hoặc chơi trò chơi là hợp pháp theo luật hoặc quyền tài phán áp dụng cho Bạn (Tuổi có liên quan của Hồi giáo);
cờ bạc không phải là bất hợp pháp trong lãnh thổ nơi bạn cư trú;
Bạn có thể hợp đồng để ký kết hợp đồng;
Bạn đã không bị loại trừ khỏi cờ bạc; và
Bạn chưa có Tài khoản được đóng bởi chúng tôi tại bất kỳ trang web nào do Nhóm của chúng tôi điều hành hoặc theo yêu cầu của bạn theo đoạn 33 (Chơi trò chơi có trách nhiệm / Đánh bạc).
Tài khoản của bạn phải được đăng ký theo thông tin cá nhân, chính xác, tên và thông tin cá nhân của bạn và nó sẽ chỉ được cấp một lần cho Bạn và không được sao chép thông qua bất kỳ người nào khác, gia đình, hộ gia đình, địa chỉ (bưu chính hoặc IP), địa chỉ email hoặc bất kỳ môi trường nào máy tính được chia sẻ (ví dụ: trường học, nơi làm việc, thư viện công cộng, v.v.), máy tính (hoặc thiết bị truy cập khác) và / hoặc tài khoản liên quan đến Dịch vụ. Bất kỳ tài khoản nào khác mà bạn mở với chúng tôi hoặc thuộc sở hữu của Bạn liên quan đến Dịch vụ đều phải là Tài khoản trùng lặp. Chúng tôi có thể đóng bất kỳ Tài khoản trùng lặp nào (nhưng sẽ không bắt buộc phải làm như vậy). Nếu chúng tôi đóng Tài khoản trùng lặp:
tất cả tiền thưởng, cược miễn phí và tiền thắng được tích lũy từ các khoản thưởng đó và cược miễn phí có được khi sử dụng Tài khoản trùng lặp đó sẽ bị vô hiệu và bị tịch thu bởi Bạn;
theo toàn bộ quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể làm mất hiệu lực tất cả các khoản tiền thắng và hoàn trả tất cả các khoản tiền gửi (số tiền ít hơn so với số tiền thắng cược) được thực hiện đối với Tài khoản trùng lặp đó và, trong phạm vi mà chúng tôi không thu hồi được từ Tài khoản trùng lặp có liên quan Bạn hoàn trả cho chúng tôi đối với Tài khoản trùng lặp có thể được chúng tôi phục hồi trực tiếp từ bất kỳ Tài khoản nào khác của bạn (bao gồm mọi Tài khoản trùng lặp khác); hoặc là
theo toàn quyền quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể cho phép sử dụng Tài khoản trùng lặp được coi là hợp lệ trong trường hợp tất cả các tổn thất và cổ phần được đặt bởi hoặc cho Bạn thông qua Tài khoản trùng lặp sẽ được chúng tôi giữ lại.

XÁC MINH TÍNH NĂNG CỦA BẠN; YÊU CẦU KIẾM TIỀN
Bạn đảm bảo rằng:
Tên và địa chỉ Bạn cung cấp khi mở Tài khoản của bạn là chính xác; và
Bạn là chủ sở hữu hợp pháp của số tiền mà Bạn gửi bất kỳ lúc nào trong Tài khoản của bạn.
Bằng cách đồng ý với Điều khoản sử dụng, bạn cho phép chúng tôi thực hiện bất kỳ kiểm tra xác minh nào theo thời gian vì chúng tôi có thể yêu cầu chính mình hoặc có thể được yêu cầu bởi các bên thứ ba (bao gồm, nhưng không giới hạn ở các cơ quan quản lý) để xác nhận những sự thật này ( Kiểm tra trực tiếp). Thỉnh thoảng, bạn đồng ý rằng theo yêu cầu của chúng tôi, Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin chi tiết liên quan đến bất kỳ thông tin nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi, kể cả liên quan đến bất kỳ khoản tiền gửi nào bạn đã gửi vào Tài khoản của mình.
Thỉnh thoảng, trong khi chúng tôi thực hiện bất kỳ Kiểm tra nào, chúng tôi có thể hạn chế Bạn rút tiền từ Tài khoản của bạn và / hoặc ngăn truy cập vào tất cả hoặc một số phần nhất định của Trang web. Xin lưu ý rằng đôi khi chúng tôi có thể thực hiện lại Kiểm tra vì lý do kinh doanh, quy định hoặc bảo mật khác. Nếu bất kỳ hạn chế nào gây ra cho bạn một vấn đề, vui lòng liên hệ với Dịch vụ khách hàng.
Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể phải liên hệ với Bạn và yêu cầu Bạn cung cấp thêm thông tin trực tiếp cho chúng tôi để hoàn thành Kiểm tra. Với mục đích này, chúng tôi sẽ có quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, yêu cầu Bạn cung cấp cho chúng tôi ID công chứng hoặc bất kỳ ID được chứng nhận tương đương theo luật pháp hiện hành của bạn hoặc bằng cách khác, bằng chứng về địa chỉ, hóa đơn tiện ích, chi tiết ngân hàng, báo cáo ngân hàng và tài liệu tham khảo ngân hàng. Cho đến khi thông tin đó được cung cấp cho sự hài lòng của chúng tôi, chúng tôi có thể ngăn chặn mọi hoạt động được thực hiện bởi Bạn liên quan đến Tài khoản hoặc chúng tôi có thể tin rằng thông tin không chính xác đã được cung cấp bởi Bạn, hãy giữ bất kỳ số tiền nào được gửi vào Tài khoản việc đóng Tài khoản của chúng tôi.
Nó có thể là một hành vi phạm tội đối với những người dưới độ tuổi có liên quan để sử dụng trang web. Nếu chúng tôi không thể xác nhận rằng Bạn là Thời đại có liên quan thì chúng tôi có thể tạm ngưng Tài khoản của bạn cho đến khi chúng tôi có thể xác nhận rằng bạn là Thời đại có liên quan. Nếu sau đó bạn được chứng minh là dưới Thời đại có liên quan tại thời điểm Bạn thực hiện bất kỳ giao dịch cờ bạc hoặc trò chơi nào với chúng tôi, thì:
Tài khoản của bạn sẽ bị đóng;
tất cả các giao dịch được thực hiện trong khi Bạn chưa đủ tuổi sẽ bị vô hiệu và tất cả các khoản tiền liên quan do Bạn gửi sẽ được trả lại bằng phương thức thanh toán được sử dụng để gửi tiền như vậy, bất cứ khi nào có thể thực hiện được;
mọi khoản tiền gửi được thực hiện trong khi Bạn ở độ tuổi có liên quan sẽ được trả lại cho Bạn; và
mọi khoản tiền thắng cược mà bạn đã tích lũy trong thời gian đó khi bạn ở độ tuổi có liên quan sẽ bị Bạn tịch thu (và có thể được khấu trừ từ số tiền của bất kỳ khoản tiền gửi nào được trả lại theo đoạn 5.5.3 và Bạn sẽ trả lại cho chúng tôi theo yêu cầu của bất kỳ khoản tiền nào như vậy rút tiền từ tài khoản của bạn.

USERNAME, PASSWORD, PIN và THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Sau khi mở Tài khoản của bạn, Bạn phải thực hiện tất cả các bước hợp lý để tránh tiết lộ (dù là cố ý hay vô tình) Tên người dùng, mật khẩu và / hoặc số tài khoản của bạn cho bất kỳ ai khác, bao gồm đảm bảo rằng phần mềm bảo mật cập nhật được tải xuống máy tính của bạn.
Tất cả các giao dịch được thực hiện khi tên người dùng và mật khẩu và / hoặc số tài khoản của bạn được nhập chính xác sẽ được coi là hợp lệ, cho dù bạn có ủy quyền hay không và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào trong trường hợp Bạn tiết lộ tên người dùng, mật khẩu của bạn hoặc số tài khoản cho bất kỳ ai khác (dù cố tình hay vô tình).
Nếu bạn có thua hoặc quên chi tiết Tài khoản của bạn hoặc có lý do để tin rằng những chi tiết đó được biết đến bởi bên thứ ba trái phép, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay để được thay thế thông qua Dịch vụ khách hàng, có thể tìm thấy chi tiết trong phần Trợ giúp của Trang web.

TIỀN GỬI VÀ RÚT TIỀN TỪ TÀI KHOẢN CỦA BẠN
Nếu bạn muốn tham gia Dịch vụ, Bạn phải gửi tiền vào Tài khoản của bạn từ một tài khoản hoặc nguồn mà bạn là chủ tài khoản. Các khoản tiền như vậy có thể (theo đoạn 5) sau đó được Bạn sử dụng để đặt cược hoặc chơi trò chơi. Thông tin chi tiết về cách gửi, rút ​​và chuyển tiền có thể được tìm thấy trong trang Gửi tiền của phần Trợ giúp của Trang web. Nếu Bạn sử dụng phương thức thanh toán mà bạn không phải là chủ tài khoản, chúng tôi có quyền coi bất kỳ khoản tiền gửi nào vào Tài khoản là không hợp lệ (và mọi khoản tiền thắng phát sinh từ khoản tiền gửi đó là vô hiệu) trong khi chờ hoàn thành thỏa đáng tất cả các Séc .
Tất cả tiền gửi bằng tiền thật phải được đặt cược thời gian 1 trước khi rút tiền. Ví dụ. Nếu bạn gửi € 20, bạn phải đặt cược trị giá € 20 trước khi có thể yêu cầu rút tiền. Cổ phần VIP có quyền tính phí 10% trong trường hợp người chơi yêu cầu rút tiền mà không có doanh thu tài khoản thành viên bằng hoặc nhiều hơn số tiền gửi.
Khi yêu cầu rút tiền, tất cả tiền thưởng đang hoạt động và mọi khoản tiền thưởng tích lũy từ tiền thưởng hoặc khuyến mãi sẽ bị xóa khỏi tài khoản của bạn
Bạn cũng đồng ý không thực hiện bất kỳ khoản bồi hoàn, đảo ngược hoặc hủy bỏ bất kỳ khoản tiền gửi nào vào Tài khoản của bạn và trong mọi trường hợp như vậy để hoàn trả và bồi thường cho chúng tôi đối với các khoản tiền gửi chưa thanh toán đó, bao gồm mọi chi phí phát sinh trong quá trình thu tiền gửi của bạn. Để tránh nghi ngờ Tài khoản của bạn sẽ không được Bạn sử dụng làm tài khoản ngân hàng và, nếu chúng tôi nhận thức được tiền gửi vào và rút tiền từ Tài khoản của bạn mà không có hoạt động cá cược hoặc trò chơi tương xứng, chúng tôi có quyền khấu trừ phí quản trị (cho dù không phải chúng tôi đóng hoặc đình chỉ tài khoản).
Tài khoản của bạn không phải là tài khoản ngân hàng và do đó không được bảo hiểm, bảo đảm, tài trợ hoặc bảo vệ bởi bất kỳ hệ thống bảo hiểm tiền gửi hoặc bảo hiểm ngân hàng hoặc bởi bất kỳ hệ thống bảo hiểm tương tự nào khác. Bất kỳ khoản tiền nào được gửi với chúng tôi trong Tài khoản của bạn sẽ không thu hút bất kỳ khoản lãi nào. Các khoản tiền gửi với chúng tôi được giữ trong một tài khoản ngân hàng bình thường và / hoặc tài khoản ký quỹ dưới tên VIP Stakes hoặc một công ty HighWeb Ventures NV khác, giữ các khoản tiền trong tài khoản để tin tưởng cho Bạn và những người khác có quyền. Như vậy, trong trường hợp chúng tôi mất khả năng thanh toán, Bạn sẽ có quyền yêu cầu bất kỳ khoản tiền nào được ủy thác cho Bạn trong tài khoản đó, nhưng Bạn sẽ không được bảo vệ theo bất kỳ chương trình bảo đảm tiền gửi theo luật định nào.
Bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể đưa ra bất kỳ số dư dương nào trên Tài khoản của bạn so với bất kỳ số tiền nào bạn nợ (bao gồm cả Tài khoản trùng lặp) cho bất kỳ công ty nào khác trong HighWeb Ventures NV (bất kể có vi phạm Điều khoản sử dụng hay không) , bao gồm (không giới hạn) khi chúng tôi giải quyết lại bất kỳ cược hoặc cược nào theo đoạn 4.7 (Tài khoản trùng lặp), đoạn 12 (Thông đồng, Gian lận, Hoạt động gian lận và Hình sự) hoặc đoạn 19 (Lỗi hoặc Bỏ sót).
Trong phạm vi được yêu cầu bởi luật pháp địa phương hoặc thuế hoặc các cơ quan khác Bạn có trách nhiệm báo cáo tiền thắng cược và tổn thất của bạn phát sinh từ Dịch vụ.
Bạn có thể đặt giới hạn tiền gửi trên Tài khoản của mình trong bất kỳ ngày nào. Giới hạn này không thể tăng lên mà không thông báo cho chúng tôi hai mươi bốn giờ về mong muốn của bạn để tăng giới hạn tiền gửi của bạn và chỉ khi hai mươi bốn giờ trôi qua từ yêu cầu của bạn về việc tăng như vậy thì mức tăng mới được áp dụng. Để biết chi tiết về cách thiết lập giới hạn tiền gửi, vui lòng liên hệ với Dịch vụ khách hàng hoặc (nơi Tài khoản của bạn dành cho trang web) thiết lập giới hạn thông qua Trang web bằng cách nhấp vào Tài khoản của tôi, sau đó Cập nhật chi tiết tài khoản. Bất kỳ sự giảm nào được xác nhận đối với giới hạn tiền gửi của bạn sẽ có hiệu lực ngay lập tức.
Theo đoạn 13 (Đóng tài khoản của bạn, v.v.), Bạn có thể yêu cầu rút tiền từ Tài khoản của mình bất cứ lúc nào với điều kiện:
tất cả các khoản thanh toán vào Tài khoản của bạn đã được xác nhận là đã bị xóa và không có khoản nào được trả lại, bị đảo ngược hoặc bị hủy;
bất kỳ kiểm tra nào được đề cập trong đoạn 5 ở trên đã được chúng tôi hoàn thành để chúng tôi hài lòng; và
Bạn đã tuân thủ mọi điều kiện rút tiền có liên quan khác ảnh hưởng đến Tài khoản của bạn (ví dụ: mọi Điều khoản thưởng hiện hành).
Số tiền tối thiểu của một khoản thanh toán là 25 EUR / USD.
Đối với bất kỳ khoản rút tiền nào được chúng tôi chấp thuận, miễn là Bạn cung cấp cho chúng tôi đầy đủ thông tin về cách chuyển tiền cho Bạn, chúng tôi sẽ trả lại số tiền có liên quan cho Bạn theo đoạn 7.7 (ít chi phí phát sinh hoặc bất kỳ khoản tiền nào khác cần phải khấu trừ từ việc rút tiền của bạn để tuân thủ mọi luật hiện hành).
Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của bạn về phương thức thanh toán và loại tiền thanh toán cho giao dịch rút tiền của bạn. Điều này, tuy nhiên, không thể được đảm bảo. Do đó, chúng tôi có thể xử lý và thanh toán rút tiền theo phương thức thanh toán khác với phương thức thanh toán mà Bạn yêu cầu, chẳng hạn như thông qua các nhà cung cấp thanh toán khác, hối phiếu ngân hàng hoặc chuyển khoản ngân hàng (mọi khoản phí liên quan đến phương thức thanh toán có liên quan đều được nêu trong tab Rút tiền của Trang mạng). Tương tự, trong một số trường hợp nhất định, loại tiền bạn rút có thể không phải là loại tiền mà khoản tiền gửi của bạn được thực hiện hoặc do bạn yêu cầu và trong trường hợp chúng tôi bắt buộc phải chuyển đổi tiền gửi của bạn giữa các loại tiền khác nhau, tỷ lệ chuyển đổi được sử dụng bởi chúng tôi được nêu trong tab Trợ giúp của Trang web.
Chúng tôi sẽ giữ tiền trong tài khoản tiền gửi và / hoặc tài khoản ký quỹ được đề cập trong đoạn 7.3 với tư cách là người ủy thác cho Bạn chứ không phải là chủ ngân hàng hoặc con nợ của bạn. Do đó, bất kể điều khoản nào khác trong Điều khoản sử dụng, chúng tôi sẽ xử lý tiền của bạn với tư cách là người ủy thác và không có điều khoản nào sẽ tạo ra hoặc làm phát sinh bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Công ty VIP (hoặc bất kỳ công ty HighWeb Ventures NV nào) trả tiền cho bạn với tư cách là con nợ của bạn
Phí tài khoản không hoạt động. Nếu bạn không sử dụng Tài khoản của mình để đặt cược hoặc chơi trò chơi, gửi tiền, rút ​​tiền hoặc chuyển khoản hoặc nếu không hoạt động, trong khoảng thời gian ít nhất là 24 trong vài tháng liên tục thì đó sẽ là một Tài khoản không hoạt động. Tất cả các Tài khoản không hoạt động sẽ phải chịu Phí tài khoản không hoạt động, các chi tiết có thể được tìm thấy trong phần Trợ giúp của trang web. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi Tài khoản của bạn trở thành Tài khoản không hoạt động và ít nhất là 14 ngày trước khi mọi khoản phí tài khoản không hoạt động được khấu trừ từ tài khoản đó.
Tiền thắng tối đa mỗi tuần qua trang web này là € 10,000 hoặc tiền tệ tương đương. Trừ khi được chúng tôi ủy quyền cụ thể bằng văn bản, Người chơi chỉ có thể rút € 10,000 từ Tài khoản của mình trong bất kỳ khoảng thời gian ngày 30 nào.

SỬ DỤNG PHÁP LÝ CỦA TRANG WEB
Việc truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào thông qua Trang web có thể không hợp pháp đối với một số hoặc tất cả cư dân hoặc người ở một số quốc gia. Chúng tôi không có ý định rằng Trang web nên được sử dụng để cá cược, chơi game hoặc bất kỳ mục đích nào khác của những người ở các quốc gia nơi các hoạt động đó là bất hợp pháp, bao gồm Mỹ of Mỹ và các lãnh thổ được liệt kê qua tab Trợ giúp trên Trang web. Việc Trang web có thể truy cập được ở bất kỳ quốc gia nào hoặc xuất hiện bằng ngôn ngữ chính thức của bất kỳ quốc gia nào đó sẽ không được hiểu là đại diện hoặc bảo hành đối với tính hợp pháp hoặc mặt khác của việc truy cập và sử dụng Trang web thực hiện gửi tiền hoặc nhận bất kỳ khoản tiền thắng cược nào từ Tài khoản của bạn. Tính khả dụng của Trang web không cấu thành đề nghị, chào mời hoặc mời của chúng tôi cho việc sử dụng hoặc đăng ký để cá cược, chơi trò chơi hoặc các dịch vụ khác trong bất kỳ khu vực pháp lý nào trong đó các hoạt động đó bị cấm theo luật.
Bạn có trách nhiệm xác định luật áp dụng tại địa điểm mà Bạn có mặt. Bạn nên đảm bảo rằng Bạn sẽ hành động hợp pháp trong phạm vi quyền hạn của mình khi mở Tài khoản và / hoặc sử dụng Trang web và Bạn đại diện, bảo đảm và đồng ý rằng Bạn sẽ làm như vậy.
Nếu chúng tôi biết rằng Bạn là cư dân ở một quốc gia mà việc sử dụng Trang web không hợp pháp, chúng tôi sẽ có quyền đóng ngay Tài khoản của bạn, trong trường hợp bất kỳ số dư nào trên Tài khoản vào ngày đóng cửa đó sẽ là hoàn lại tiền cho Bạn ngay khi chúng tôi có thể làm như vậy.
Do các quy định pháp lý, trò chơi sòng bạc VIP Stakes không dành cho người chơi từ các vùng lãnh thổ sau: Belarus, Pháp, Hungary, Latvia, Litva, Bồ Đào Nha, Singapore, Vương quốc Hà Lan (Hà Lan, Curacao, Aruba, Bonaire, Saba, Statia và St Martin), gà tây, Ukraine, Anh, Hoa Kỳ. Do sự đa dạng của các nhà cung cấp phần mềm được đại diện tại VIP Stakes, một số thư mục trò chơi có thể không có sẵn cho các quốc gia khác:
Thư mục 'Sòng bạc':

Trò chơi 1 × 2 - Úc, Curacao, Pháp, Iran, Iraq, Hà Lan, Hoa Kỳ.

Trò chơi bùng nổ - Bỉ, Quần đảo Cayman, Iran, Iraq, Israel, Bắc Triều Tiên, Ả Rập Saudi, Singapore, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và tất cả các lãnh thổ và tài sản, là Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ, Quần đảo xa xôi nhỏ của Hoa Kỳ, đảo Guam, Puerto Rico, quần đảo Marianas và Người Mỹ Samoa, Thành phố Vatican.

ELK Các trò chơi của hãng phim - Afghanistan, Algeria, Angola, Úc, Bosnia và Herzegovina, Canada, Vùng Crimea, Cuba, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Ecuador, Guyana, Iran, Iraq, CHDCND Lào, Myanmar, Panama, Papua New Guinea, Sudan, Syria , Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, các lãnh thổ và tài sản của nó, Uganda, Vanuatu, Yemen.

Endorphina trò chơi - Úc.

Trò chơi HABANERO - Síp, Pháp, Philippines, Singapore, Nam Phi, Đài Loan, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ.

iSoftBet trò chơi - Afghanistan, Antigua và Barbuda, Bỉ, Cuba, Đan mạch, Pháp, Polynesia thuộc Pháp, Iran, Iraq, Israel, Ý, Liechteinstein, Litva, Luxembourg, Macau, Hà Lan Antilles, Bồ Đào Nha, Romania, Tây Ban Nha, Sudan, Syria, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ.

Microgaming trò chơi - Úc, Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Ý, Singapore, Nam Phi, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ. Ngoài ra, chúng tôi chặn các trò chơi và tiến bộ thương hiệu được cấp phép cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Trò chơi Mr.Slotty - Litva, Hoa Kỳ.

Trò chơi nhiều người chơi - Úc, Bahamas, Bỉ, Quần đảo Cayman, Séc Cộng hòa, Đan Mạch, Pháp, Hungary, Iran, Iraq, Israel, Ý, Bắc Triều Tiên, Ba Lan, Ả Rập Saudi, Singapore, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Thành phố Vatican.

NetEnt trò chơi - Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Úc, Bỉ, Bulgaria, Campuchia, Canada, Đan Mạch, Ecuador, Estonia, Pháp, Guyana, Hồng Kông, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Ý, Kuwait, Lào, Latvia, Litva, Mehico, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Bắc Triều Tiên, Pakistan, Panama , Papua New Guinea, Philippines, Bồ Đào Nha, Romania, Singapore, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Sudan, Syria, Đài Loan, Uganda, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Yemen, Zimbabwe.

NextGen Trò chơi chơi game - Afghanistan, Algeria, Angola, Úc, Bosnia và Herzegovina, Canada, Vùng Crimea, Cuba, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Ecuador, Guyana, Iran, Iraq, CHDCND Lào, Myanmar, Panama, Papua New Guinea, Sudan, Syria , Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, các lãnh thổ và tài sản của nó, Uganda, Vanuatu, Yemen.

Playson trò chơi - Úc.

Trò chơi thực dụng - Úc, Đan Mạch, Pháp, Gibraltar, Israel, Ý, Romania, Thụy Điển, Ukraine, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ.

Trò chơi VGS (BetConstruct) - Áp dụng các hạn chế được đề cập trong đoạn 8.4.

Zeus Chơi: Đan Mạch, Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh.
Thư mục 'Live Casino 1' - Argentina, Úc, Bỉ, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Pháp, Nước Đức, Hungary, Ireland, Ý, Hà Lan, Hà Lan Antilles, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ.

Thư mục 'Live Casino' - Argentina, Úc, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Pháp, Ý, Singapore, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ.
VUI LÒNG BET VÀ / HOẶC CHƠI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN
Để đặt cược hoặc truy cập Dịch vụ, bạn nên làm theo các hướng dẫn được cung cấp tại tab Trợ giúp.
Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng các chi tiết của bất kỳ cược, cổ phần hoặc giao dịch tương tự nào bạn đặt bằng cách sử dụng Dịch vụ (một Giao dịch trực tuyến) là chính xác theo cách sau:
khi sử dụng Trang web (trực tiếp, thông qua một ứng dụng hoặc theo cách khác) theo Quy tắc đặt cược hoặc Quy tắc trò chơi có liên quan, nếu phù hợp; và
Lịch sử giao dịch của bạn có thể được bạn truy cập bằng cách nhấp vào Tài khoản của tôi trên Trang web hoặc thông qua Dịch vụ khách hàng của chúng tôi (bao gồm cả việc chọn nhận thông báo bằng văn bản).
Chúng tôi có quyền từ chối toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ Giao dịch nào mà Bạn yêu cầu bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi hoặc khi Bạn vi phạm Điều khoản sử dụng. Không có giao dịch nào được chúng tôi chấp nhận cho đến khi Bạn đưa ra xác nhận phù hợp (hoặc nếu không chúng tôi đã chấp nhận) theo đoạn 9.2. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về việc Giao dịch đã được chấp nhận thành công hay chưa, Bạn nên liên hệ với Dịch vụ khách hàng.
Khi Giao dịch đã được chúng tôi chấp nhận, Bạn không thể hủy giao dịch trừ khi chúng tôi đồng ý khác.
Chúng tôi có thể, theo quyết định của chúng tôi (và miễn là Bạn và chúng tôi không đạt được bất kỳ lợi thế không công bằng nào), chọn chấp nhận đặt cược mặc dù sự kiện có liên quan đã bắt đầu. Đối với trò chơi, tab Quy tắc có liên quan sẽ nêu rõ điểm mà tại đó chúng tôi sẽ không chấp nhận cổ phần nữa.
Chúng tôi có thể hủy hoặc sửa đổi Giao dịch theo quy định của đoạn 5 (Xác minh danh tính của bạn), đoạn 12 (Thông đồng, Gian lận, Gian lận và Hoạt động tội phạm) hoặc đoạn 19 (Lỗi hoặc thiếu sót).

XÓA TRÒ CHƠI HOẶC BETTING
Nơi bạn đang truy cập Dịch vụ thông qua hình thức giao tiếp điện tử Bạn nên lưu ý rằng:
Liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web để đặt cược hoặc chơi trò chơi:
Bạn có thể đang sử dụng kết nối hoặc thiết bị chậm hơn thiết bị được sử dụng bởi những người khác và điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của bạn trong các sự kiện quan trọng được cung cấp qua Trang web;
Bạn có thể gặp lỗi hệ thống, lỗi, lỗi hoặc gián đoạn dịch vụ sẽ được xử lý theo đoạn 18 (Lỗi CNTT);
Quy tắc trò chơi cho từng sự kiện hoặc trò chơi được cung cấp qua Trang web đều có sẵn và bạn nên xem xét trước khi sử dụng Dịch vụ được cung cấp qua Trang web; và liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, nếu bạn đang đặt cược vào một sự kiện đang chạy trên sự kiện, bạn không thể thấy hoặc cung cấp thông tin cập nhật nhất liên quan đến sự kiện liên quan. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Bạn về bất kỳ tổn thất nào hoặc chi phí mà Bạn phải chịu do bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc truyền tải thông tin liên quan đến bất kỳ sự kiện nào trong quá trình điều hành trên đường sắt.

THỂ THAO
Những quy tắc này tạo thành một thỏa thuận giữa chúng tôi và các thành viên của chúng tôi. Đăng ký với chúng tôi được coi là sự chấp nhận của bạn về các quy tắc này.
Thành viên hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo chi tiết liên lạc và thanh toán chính xác tại mọi thời điểm.
Chúng tôi chấp nhận đặt cược từ những người từ tuổi 18 trở lên và có thể yêu cầu bằng chứng về tuổi bất cứ lúc nào. Thành viên có thể bị treo tài khoản cho đến khi bằng chứng đó được cung cấp.
Thành viên phải giữ bí mật các chi tiết nhạy cảm của họ mọi lúc. Nếu bạn tin rằng thông tin của bạn không còn được bảo mật, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức, vì mọi hoạt động của tài khoản là trách nhiệm của bạn.
Đặt cược và xác nhận đặt cược có thể không được thay đổi hoặc hủy bỏ.
Thành viên có trách nhiệm đảm bảo đặt cược được cho phép tại quốc gia cư trú của họ.
Thành viên chỉ có thể đặt cược trên trang web của chúng tôi. Cố gắng đặt cược theo bất kỳ cách nào khác sẽ không được chấp nhận.
Cược hoặc bất kỳ phần nào của cược có thể bị hủy và / hoặc từ chối tại bất kỳ thời điểm nào trước sự kiện được đề cập mà không cần thông báo trước.
Chúng tôi sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để ngăn chặn mọi hình thức gian lận cá cược. Bất kỳ thành viên hoặc nhóm thành viên nào bị phát hiện đặt cược theo cách lừa gạt chúng tôi sẽ khiến tài khoản của họ bị treo và cược bị hủy, cho dù cược có được giải quyết hay không.
Chúng tôi có thể vô hiệu hóa các cược đã được chấp nhận khi không có đủ tiền trong tài khoản để trả tiền đặt cược, Các khoản thanh toán sau đó bị hủy bởi bộ xử lý thanh toán sẽ dẫn đến các cược bị hủy.
Bất kỳ khoản tiền nào được ghi có vào tài khoản thành viên bị lỗi phải được báo cáo cho chúng tôi ngay lập tức. Bất kỳ khoản tiền thắng nào có được từ các khoản tiền như vậy sẽ bị chúng tôi vô hiệu và thu hồi.
Các điều khoản và điều kiện được trình bày bằng tiếng Anh. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào của các Điều khoản và Điều kiện này bằng các ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng.
Nhiều tài khoản không được phép. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa tất cả các cược và đóng bất kỳ tài khoản nào được tìm thấy để sao chép.
Cược có thể được đặt theo thời gian bắt đầu được quảng cáo. Bất kỳ cược nào được đặt và chấp nhận sau thời gian bắt đầu sự kiện sẽ được coi là không chạy.
Đặt cược vào các lựa chọn khác nhau trong cùng một sự kiện trong đó kết quả của một ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi một sự kiện khác sẽ không được chấp nhận và sẽ bị hủy trong trường hợp chấp nhận ngẫu nhiên.
'Nếu Cược' sẽ được giải quyết theo thứ tự xuất hiện trên phiếu cược cho đến khi các khoản tiền được chỉ định đã được sử dụng. Trong trường hợp các khoản tiền này không đủ để hoàn thành hoặc tiếp tục đặt cược, lựa chọn được đề cập sẽ được giải quyết theo số tiền hiện có.
Chúng tôi làm việc chăm chỉ để duy trì độ chính xác mọi lúc nhưng đôi khi xảy ra lỗi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những lỗi như vậy và trong những trường hợp như vậy khi giá bị ảnh hưởng, tất cả các cược sẽ bị hủy.
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại / tổn thất nào do việc sử dụng trang web của chúng tôi hoặc nội dung liên quan bao gồm chậm trễ hoặc gián đoạn truyền tải, mất / hỏng dữ liệu, lỗi đường truyền / truyền thông, sử dụng sai trang web hoặc nội dung liên quan hoặc bất kỳ lỗi nào / thiếu sót trên trang web hoặc nội dung liên quan.
Tiền thắng tối đa cho mỗi thành viên mỗi ngày qua trang web này là € 10000 hoặc tiền tệ tương đương.
Số tiền tối thiểu cho một lần đặt cược là €010.
Số tiền đặt cược tối đa cho một sự kiện là € 100.00 hoặc tương đương với các loại tiền tệ khác.
Chúng tôi có thể cung cấp tỷ lệ cược thấp hơn trên một số loại đặt cược so với được cung cấp cho người độc thân.
Thành viên nên duy trì hồ sơ của tất cả các giao dịch, quy tắc trò chơi, quy tắc hủy và dịch vụ thanh toán để tham khảo trong tương lai.
Cược được xử lý và được coi là hoạt động một khi chúng đã được đặt và xác nhận chấp nhận.
Mọi nỗ lực được thực hiện để đảm bảo tất cả thông tin hiển thị trên trang web là chính xác, nhưng chỉ nên được sử dụng như một hướng dẫn. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào trong chi tiết sự kiện. Thành viên nên tham khảo Quy tắc đặt cược của chúng tôi để biết chi tiết về các khu định cư trong các trường hợp như vậy.
Thành viên có thể đặt cược ngay khi tiền đã được thêm vào tài khoản của họ.
Thành viên chấp nhận rằng chúng tôi có thể sử dụng tên, tên người dùng và quốc gia cư trú của những người chiến thắng quan trọng cho mục đích quảng cáo. Trong tất cả các trường hợp khác, thông tin chi tiết của thành viên sẽ được giữ bí mật.
Cược vào các sự kiện bị hủy sau đó sẽ bị hủy và tiền được hoàn lại.
Ưu đãi dành cho thành viên được giới hạn ở một người, gia đình, địa chỉ, email, số điện thoại, số tài khoản thanh toán và máy tính, Chúng tôi có quyền rút lại ưu đãi từ bất kỳ thành viên hoặc nhóm thành viên nào.
Tài khoản thành viên được coi là duy nhất liên quan đến tên và chi tiết cá nhân của bạn và chỉ có thể được bạn sử dụng. Nó sẽ không được nhân đôi trong bất kỳ trường hợp nào. Trong trường hợp tài khoản trùng lặp, chúng tôi có thể đóng tài khoản đó và:
Vô hiệu và bị mất tất cả tiền thưởng, cược miễn phí và tiền thắng
Hoàn trả tất cả các khoản tiền gửi ít hơn tiền thắng cược
Lấy lại bất kỳ khoản tiền nào khác từ bất kỳ tài khoản trùng lặp nào khác
Trong trường hợp đặt cược vào giá không chính xác, cược sẽ đứng nhưng sẽ được giải quyết ở mức giá sửa đổi.
Trong trường hợp thành viên có cả số dư tiền thưởng và số dư tiền thật, quỹ tiền thật sẽ được sử dụng trước tiên. Trong trường hợp tiền gửi kích hoạt tiền thưởng, cộng với bất kỳ khoản tiền thưởng nào được tạo, sẽ được chuyển đến sòng bạc trước khi thực hiện các yêu cầu tái đầu tư 2x, điều này sẽ được coi là cố gắng thao túng tiền thưởng, dẫn đến tiền thưởng bị hủy và tiền thắng liên quan.
Bất kỳ thao túng tiền thưởng nào cũng sẽ dẫn đến việc chúng tôi lấy lại tiền thưởng và mọi khoản tiền thưởng liên quan từ tài khoản thành viên.
Các điều khoản và điều kiện này sẽ được cập nhật theo thời gian và trách nhiệm của các thành viên là phải kiểm tra thường xuyên các cập nhật đó.

HOẠT ĐỘNG THU THẬP, CHEATING, FRAUD VÀ CRIMINAL
Các thực tiễn sau (hoặc bất kỳ trong số chúng) liên quan đến Dịch vụ:
- lạm dụng tiền thưởng hoặc các chương trình khuyến mãi khác; và / hoặc
- sử dụng các yếu tố hoặc ảnh hưởng bên ngoài không công bằng (thường được gọi là gian lận); và / hoặc
- lợi dụng không công bằng (như được định nghĩa trong đoạn 12.5.3);
- mở bất kỳ Tài khoản trùng lặp; và / hoặc
- thực hiện hành vi gian lận hoặc hoạt động tội phạm (như được định nghĩa trong đoạn 12.5),
- cấu thành các hành vi bị nghiêm cấm của Nhật Bản và không được phép và sẽ cấu thành vi phạm nghiêm trọng Điều khoản sử dụng. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để ngăn chặn và phát hiện các thực tiễn đó và để xác định những người chơi có liên quan nếu chúng xảy ra. Tuy nhiên, theo các điều khoản trên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn có thể phải chịu do bất kỳ Thực tiễn Cấm nào và mọi hành động chúng tôi thực hiện đều theo quyết định của chúng tôi.
Nếu bạn nghi ngờ một người đang tham gia vào bất kỳ Thực hành Cấm nào, Bạn sẽ ngay khi báo cáo hợp lý cho chúng tôi bằng cách gửi email cho chúng tôi hoặc gọi điện thoại cho Dịch vụ Khách hàng.
Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ không tham gia hoặc được kết nối với bất kỳ hình thức Thực hành Cấm nào liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.
Nếu:
chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng Bạn đã tham gia hoặc có liên quan đến bất kỳ hình thức Thực hành Cấm nào (và cơ sở niềm tin của chúng tôi sẽ bao gồm việc chúng tôi (và bởi các đối tác chơi trò chơi và các nhà cung cấp khác của chúng tôi) về bất kỳ gian lận, gian lận nào và thực hành phát hiện thông đồng được sử dụng trong ngành công nghiệp cờ bạc và trò chơi tại thời điểm thích hợp); hoặc là
Bạn đã đặt cược và / hoặc chơi các trò chơi trực tuyến với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ đánh bạc trực tuyến nào khác và bị nghi ngờ (do kết quả của việc chơi đó) của bất kỳ Thực hành Cấm nào hoặc hoạt động không phù hợp; hoặc là
chúng tôi nhận thấy rằng Bạn đã tính phí lại hoặc đã từ chối bất kỳ giao dịch mua hoặc tiền gửi nào mà bạn đã thực hiện đối với Tài khoản của mình; hoặc là
Sau đó, bạn bị phá sản hoặc phải chịu các thủ tục tương tự ở bất cứ nơi nào trên thế giới, (bao gồm cả việc đình chỉ và / hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn), chúng tôi sẽ có quyền đối với Tài khoản của bạn (và / hoặc bất kỳ tài khoản nào khác do Bạn nắm giữ với một công ty HighWeb Ventures NV) để giữ lại toàn bộ hoặc một phần số dư và / hoặc thu hồi từ tài khoản số tiền của bất kỳ khoản tiền gửi, tiền chi trả, tiền thưởng hoặc tiền thắng nào bị ảnh hưởng bởi hoặc theo bất kỳ cách nào có thể quy cho bất kỳ (các) sự kiện được dự tính trong đoạn này 12.4. Các quyền được quy định trong đoạn này 12.4 không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác (bao gồm mọi quyền pháp lý chung) mà chúng tôi có thể có đối với Bạn, cho dù theo Điều khoản sử dụng hay cách khác.
Đối với mục đích của đoạn này 12:
hành vi gian lận của người Hồi giáo có nghĩa là bất kỳ hoạt động gian lận nào do Bạn hoặc bất kỳ người nào hành động thay mặt bạn hoặc thông đồng với Bạn, và sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn: (a) các khoản bồi hoàn gian lận; (b) việc Bạn hoặc bất kỳ người nào khác đang tham gia cùng một trò chơi với Bạn sử dụng bất cứ lúc nào, của một thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ bị đánh cắp, nhân bản hoặc trái phép, như một nguồn tiền; (c) sự thông đồng của Bạn với người khác để đạt được lợi thế không công bằng (bao gồm thông qua các chương trình thưởng hoặc các ưu đãi tương tự do chúng tôi cung cấp); (d) mọi nỗ lực đăng ký thông tin tài khoản sai lệch hoặc gây hiểu lầm; (e) bất kỳ hành động thực tế hoặc cố gắng nào của Bạn mà chúng tôi coi là bất hợp pháp trong bất kỳ khu vực pháp lý hiện hành nào, được thực hiện với mục đích xấu, hoặc có ý định lừa gạt chúng tôi và / hoặc phá vỡ mọi hạn chế hợp đồng hoặc pháp lý, bất kể hành động đó hay hành động cố gắng thực sự gây ra cho chúng tôi bất kỳ thiệt hại hoặc tổn hại;
một hoạt động tội phạm của người Viking, bao gồm, không giới hạn, rửa tiền và bất kỳ hành vi phạm tội nào theo Đạo luật Đánh bạc; và
một lợi thế không công bằng của người Viking, bao gồm, nhưng không giới hạn:
việc khai thác lỗi, kẽ hở hoặc lỗi trong phần mềm của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được Bạn sử dụng liên quan đến Dịch vụ (bao gồm cả đối với bất kỳ trò chơi nào);
việc sử dụng trình phát tự động ('bot') hoặc các hệ thống phân tích hoặc phần mềm bên khác của 3rd; hoặc là
khai thác bởi Bạn, về một 'Lỗi' như được định nghĩa trong đoạn 18.1, trong mọi trường hợp là vì lợi thế của bạn và / hoặc gây bất lợi cho chúng tôi hoặc người khác.
Khi thực hiện bất kỳ quyền nào của chúng tôi theo đoạn 11.4 liên quan đến Thực tiễn bị cấm, chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng, trong khi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và pháp lý khác, chúng tôi thực hiện các quyền đó theo cách công bằng với Bạn và khách hàng khác của chúng tôi.
Chúng tôi có quyền thông báo cho các cơ quan có liên quan, các nhà điều hành trò chơi hoặc đánh bạc trực tuyến khác, các nhà cung cấp dịch vụ và ngân hàng trực tuyến khác, các công ty thẻ tín dụng, nhà cung cấp thanh toán điện tử hoặc các tổ chức tài chính khác về Danh tính của bạn và bất kỳ hành vi Nghi ngờ nào bị cấm của Bạn và Bạn sẽ hợp tác đầy đủ với chúng tôi để điều tra bất kỳ hoạt động như vậy.

ĐÓNG TÀI KHOẢN CỦA BẠN; KẾT THÚC CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
ĐÓNG GÓP VÀ KẾT THÚC B YOUNG BẠN

Với điều kiện Tài khoản của bạn không cho thấy số dư là do chúng tôi, Bạn có quyền đóng Tài khoản của bạn và chấm dứt Điều khoản sử dụng không ít hơn thông báo của 24 cho chúng tôi bất cứ lúc nào, bằng cách liên hệ với chúng tôi qua Dịch vụ khách hàng, chi tiết trong đó có thể được tìm thấy trong phần Trợ giúp của trang web:
cho biết bạn muốn đóng tài khoản của bạn; và
nêu rõ lý do tại sao Bạn muốn đóng Tài khoản của mình, đặc biệt nếu Bạn đang làm như vậy vì lo ngại về mức độ sử dụng của bạn như nhau.
Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của Bạn, xác nhận việc đóng Tài khoản của bạn và ngày đóng cửa như vậy sẽ có hiệu lực, trong một thời gian hợp lý, với điều kiện Bạn tiếp tục chịu trách nhiệm về mọi hoạt động trên Tài khoản của mình cho đến khi việc đóng cửa đó được thực hiện bởi chúng tôi (tại thời điểm đó, Điều khoản sử dụng sẽ chấm dứt).
Khi Bạn yêu cầu đóng Tài khoản của bạn theo đoạn 13.1, chúng tôi sẽ, theo đoạn 13.3, trả lại bất kỳ số dư chưa thanh toán nào trong Tài khoản của bạn cho Bạn.
Sau khi chấm dứt Tài khoản của bạn theo đoạn 13 này, chúng tôi sẽ có quyền (không giới hạn các quyền của chúng tôi theo đoạn 13.6), từ việc trả lại số dư chưa thanh toán trên Tài khoản của bạn, bất kỳ khoản tiền nào (a) theo đoạn 12 (Thông đồng, Gian lận , Hoạt động gian lận và hình sự), (b) theo đoạn 21 (Vi phạm các điều khoản sử dụng), (c) theo quy định khác của Điều khoản sử dụng (bao gồm, như phù hợp, đoạn 5.4) hoặc (d) theo yêu cầu của pháp luật hoặc quy định.
Khi hoàn trả số dư chưa thanh toán trên Tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng cùng một phương thức thanh toán mà Bạn đã cung cấp khi đăng ký Tài khoản của mình hoặc phương thức thanh toán khác mà chúng tôi có thể chọn một cách hợp lý.
Trường hợp bạn đã đóng Tài khoản của mình, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể mở lại Tài khoản của bạn với cùng chi tiết tài khoản như trước đây nếu Bạn yêu cầu chúng tôi làm như vậy. Trong các trường hợp như vậy, mặc dù Tài khoản của bạn sẽ có cùng chi tiết tài khoản như trước đây, nhưng nó sẽ tuân theo Điều khoản sử dụng có hiệu lực vào ngày mở lại như vậy và bất kỳ quyền lợi nào trước đó (bao gồm, nhưng không giới hạn, tiền thưởng hoặc tiền thưởng dự phòng) sẽ không còn hiệu lực.
ĐÓNG GÓP VÀ KẾT THÚC B USNG CHÚNG TÔI

Bất cứ lúc nào chúng tôi (và bất kể mọi điều khoản khác có trong Điều khoản sử dụng), đều có quyền đóng Tài khoản của bạn và chấm dứt Điều khoản sử dụng trên thông báo bằng văn bản (hoặc cố gắng thông báo) cho Bạn bằng Chi tiết liên hệ của bạn. Trong trường hợp chúng tôi chấm dứt bất kỳ sự chấm dứt nào như vậy, chúng tôi sẽ, theo đoạn 13.7, càng sớm càng tốt theo yêu cầu của Bạn, sẽ hoàn trả số dư Tài khoản của bạn.
Trường hợp chúng tôi đóng Tài khoản của bạn và chấm dứt Điều khoản sử dụng theo đoạn 12 (Thông đồng, Gian lận, Lừa đảo và Hoạt động tội phạm) hoặc đoạn 21 (Vi phạm Điều khoản sử dụng), số dư của Tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại và được coi là bị tịch thu bởi Bạn trong phạm vi của bất kỳ khiếu nại nào mà chúng tôi có thể có đối với Bạn tại ngày đóng cửa như vậy (cho dù trong Tài khoản của bạn và Tài khoản trùng lặp hay nói cách khác). Đóng tài khoản của bạn và chấm dứt Điều khoản sử dụng, ngoài việc tuân theo các đoạn 12 hoặc 21 của các Điều khoản chung này, sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ cược nổi bật nào, miễn là các cược nổi bật đó là hợp lệ và Bạn không vi phạm Điều khoản sử dụng bằng mọi cách Để tránh nghi ngờ, chúng tôi sẽ không ghi có bất kỳ khoản tiền thưởng nào vào Tài khoản của bạn, Bạn cũng sẽ không được hưởng bất kỳ khoản tiền thưởng nào, bất cứ lúc nào sau ngày đóng (cho dù chúng tôi tuân theo Điều khoản sử dụng, hoặc để đáp ứng yêu cầu của bạn).
Các đoạn sau sẽ tồn tại khi chấm dứt các Điều khoản sử dụng: 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32 và 35 và bất kỳ đoạn nào khác được yêu cầu cho mục đích giải thích; cùng với bất kỳ phần có liên quan nào của Quy tắc đặt cược, Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản bổ sung.
TẠM BIỆT CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi có quyền đình chỉ Tài khoản của bạn trong các trường hợp được quy định rõ ràng trong Điều khoản sử dụng. Khi tài khoản của bạn bị đình chỉ: (a) không được phép hoạt động (bao gồm tiền gửi, rút ​​tiền, cá cược hoặc chơi game) cho đến ngày được chúng tôi kích hoạt lại; (b) không có tiền thưởng hoặc tiền thưởng dự phòng sẽ được ghi có vào Tài khoản; và (c) chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề phát sinh việc đình chỉ Tài khoản nhằm giải quyết vấn đề đó ngay khi có thể thực hiện được để Tài khoản có thể được kích hoạt lại hoặc đóng lại một cách hợp lý.

TIẾP CẬN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ
Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cung cấp và bảo trì tất cả các thiết bị máy tính và mạng viễn thông và dịch vụ truy cập internet mà bạn cần sử dụng để truy cập Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ tổn thất nào gây ra cho Bạn (cho dù do mất dịch vụ, kết nối internet kém, băng thông không đủ hoặc bằng cách khác) bởi internet hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nào mà bạn đã tham gia để truy cập Dịch vụ . Để tránh nghi ngờ, VIP Stakes không đưa ra bất kỳ sự đại diện hay bảo đảm nào về tính tương thích của Dịch vụ với bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng nào của bên 3rd, bao gồm (để tránh nghi ngờ) phân tích bên 3rd hoặc các chương trình 'Bot' hứa hẹn một số kết quả từ bất kỳ Dịch vụ nào.
Trong mọi trường hợp, bạn không nên sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào hoặc có thể bị coi là nói xấu, lạm dụng, tục tĩu, trái pháp luật, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính hoặc phân biệt đối xử khác hoặc có thể gây ra hành vi phạm tội. Bạn không được sử dụng bất kỳ ngôn ngữ hoặc hình ảnh lạm dụng hoặc gây hấn, chửi thề, đe dọa, quấy rối hoặc lạm dụng bất kỳ người nào khác, kể cả những người dùng khác, thông qua Trang web, hoặc cố gắng vượt qua chính mình như bất kỳ người nào khác hoặc cư xử theo cách đó bất kỳ nhân viên nào của VIP Stakes được sử dụng để cung cấp Dịch vụ, Dịch vụ khách hàng hoặc bất kỳ bộ phận trợ giúp hoặc chức năng hỗ trợ nào mà chúng tôi cung cấp cho Bạn.
Bạn sẽ chỉ sử dụng Trang web để giải trí cá nhân và không được phép cung cấp quyền truy cập hoặc sao chép Trang web hoặc bất kỳ phần nào của Trang web dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự đồng ý rõ ràng của chúng tôi, bao gồm cả việc tạo liên kết đến nó.
Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với bất kỳ nội dung nào được Bạn tải lên Trang web (Nội dung đã tải lên trên) và, khi tải lên bất kỳ nội dung nào như vậy bạn đại diện và bảo đảm rằng;
bạn đã có được tất cả các phê duyệt, sự đồng ý, giấy phép và giấy phép cần thiết đối với Nội dung đã tải lên và việc sao chép Nội dung đã tải lên trên Trang web sẽ không vi phạm bản quyền, nhãn hiệu thương mại, thông tin bí mật hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác bên thứ ba;
Nội dung đã tải lên sẽ không chứa bất kỳ tài liệu nào vi phạm đoạn 14.2 hoặc bất kỳ mã nào vi phạm điều khoản 14.3;
Nội dung được tải lên sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định (bao gồm, đặc biệt là những nội dung liên quan đến bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư); và
Cổ phần VIP được quyền sử dụng và cấp phép phụ cho việc sử dụng Nội dung được tải lên theo quyết định riêng của mình.
Bất kỳ tài liệu nào (ngoài Phần mềm theo đoạn 16) do Bạn tải xuống từ Trang web sẽ được tải xuống hoàn toàn theo rủi ro của riêng bạn và Cổ phần VIP sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất dữ liệu hoặc thiệt hại nào khác do bất kỳ tải xuống nào gây ra.
Trường hợp chúng tôi có lý do để tin rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ là vi phạm các đoạn 14.2, 14.3, 14.4 hoặc 14.5, chúng tôi sẽ, không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác của chúng tôi, có quyền loại bỏ khỏi Trang web bất kỳ nội dung vi phạm nào.

ĐIỀU KHOẢN VÀ TRÒ CHƠI
Biểu hiện được sử dụng trong ngành cá cược và trò chơi rất nhiều. Khi thích hợp, một bảng chú giải giải thích ý nghĩa của các biểu thức cá cược và trò chơi thường được sử dụng có sẵn thông qua các trang Trợ giúp trong Trang web. Nếu bạn nghi ngờ về ý nghĩa của bất kỳ biểu thức nào, Bạn nên:
tra cứu ý nghĩa của nó trong bảng chú giải trong phần Trợ giúp có liên quan đến sự kiện hoặc trò chơi Bạn đang đặt cược hoặc chơi trò chơi;
Nếu bạn vẫn còn nghi ngờ, hãy liên hệ với Dịch vụ khách hàng để được giải thích; và
không đặt cược hoặc trò chơi vào bất kỳ sự kiện nào cho đến khi ý nghĩa của nó được hiểu theo sự hài lòng của bạn, bởi vì chúng tôi không thể chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào nếu Bạn đặt cược hoặc trò chơi qua các sản phẩm được cung cấp qua Dịch vụ trong trường hợp Bạn không hiểu bất kỳ điều khoản nào liên quan trong hoặc liên quan đến đặt cược hoặc trò chơi.

THAY ĐỔI TRANG WEB

Theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi, chúng tôi có thể thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào (bao gồm mọi giá được cung cấp) có sẵn thông qua Trang web bất kỳ lúc nào với mục đích đảm bảo cung cấp Trang web liên tục, nhưng không ảnh hưởng đến bất kỳ trò chơi và / hoặc cược đã được tiến hành tại thời điểm sửa đổi đó. Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể hạn chế Bạn truy cập một số phần của Trang web cho mục đích duy trì Trang web và / hoặc sửa đổi hoặc sửa đổi bất kỳ trò chơi và / hoặc sản phẩm nào có sẵn thông qua Trang web.

PHẦN MỀM CỦA BÊN THỨ BA
Có thể cần phải cung cấp cho Bạn phần mềm (Phần mềm trực tuyến) do các bên thứ ba cung cấp để cho phép Bạn sử dụng các sản phẩm được cung cấp thông qua Dịch vụ, đặc biệt là các sản phẩm Sòng bạc tải xuống của chúng tôi.
Trong những trường hợp như vậy, Bạn có thể được yêu cầu tham gia vào một thỏa thuận riêng với chủ sở hữu đối với việc Bạn sử dụng Phần mềm đó (Thỏa thuận phần mềm của bên thứ ba của Nhật Bản). Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Điều khoản sử dụng và bất kỳ Thỏa thuận phần mềm của bên thứ ba nào, Điều khoản sử dụng sẽ chiếm ưu thế cho đến khi sự không nhất quán liên quan đến mối quan hệ giữa Bạn và cổ phần VIP.
Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi Phần mềm được tải xuống máy tính của bạn theo cách tương thích với thiết lập cụ thể của máy tính của bạn. Để tránh nghi ngờ, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm ở mức độ tải xuống không chính xác bất kỳ Phần mềm nào có ảnh hưởng xấu đến hoạt động của máy tính của bạn.
Mặc dù các Dịch vụ được cung cấp qua bất kỳ ứng dụng di động hoặc máy tính bảng nào phải tuân theo Điều khoản sử dụng, các điều khoản mà bất kỳ ứng dụng nào (Tải ứng dụng) được tải xuống hoặc cài đặt trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng của bạn sẽ được điều chỉnh theo thỏa thuận được ký kết giữa Bạn và nhà cung cấp Ứng dụng có liên quan, nhưng trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Điều khoản sử dụng và bất kỳ thỏa thuận nào như vậy, Điều khoản sử dụng sẽ chiếm ưu thế cho đến khi sự không nhất quán liên quan đến mối quan hệ giữa Bạn và Cổ phần VIP.

NĂNG LỰC CNTT
Khi xảy ra sự cố trong phần mềm hoặc phần cứng được chúng tôi sử dụng để cung cấp Dịch vụ, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để khắc phục sự cố ngay khi có thể. Khi các sự cố như vậy khiến trò chơi bị gián đoạn trong trường hợp không thể khởi động lại từ cùng một vị trí mà không gây bất lợi cho Bạn hoặc người chơi khác, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đối xử với Bạn một cách công bằng (có thể bao gồm khôi phục số dư trên Tài khoản của bạn đến vị trí hiện tại sau khi hoàn thành đặt cược hoặc trò chơi cuối cùng được đăng nhập trên máy chủ của VIP Stakes ngay trước khi xảy ra sự cố).
Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các sự cố do thiết bị mà Bạn hoặc người chơi khác đang sử dụng để truy cập Dịch vụ hoặc các lỗi liên quan đến Nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn hoặc của họ.

LRI HOẶC OMISSION
Một số trường hợp có thể phát sinh khi đặt cược hoặc cược được chấp nhận hoặc do chúng tôi thực hiện thanh toán. Một danh sách không đầy đủ các trường hợp như vậy như sau:
trong đó chúng tôi nêu sai bất kỳ tỷ lệ cược hoặc điều khoản nào về đặt cược hoặc đặt cược cho Bạn do lỗi rõ ràng hoặc thiếu sót trong việc nhập thông tin hoặc thiết lập thị trường hoặc do trục trặc máy tính;
nơi chúng tôi đã thực hiện một "lỗi có thể sờ thấy". Một lỗi sờ thấy xảy ra trong đó:
liên quan đến các cược được đặt trước một sự kiện đang diễn ra, giá / điều khoản được đưa ra khác biệt về mặt vật chất so với giá có sẵn trên thị trường chung; hoặc là
liên quan đến bất kỳ sự kiện nào, giá / điều khoản được đưa ra tại thời điểm đặt cược rõ ràng không chính xác với xác suất của sự kiện xảy ra;
trong đó chúng tôi đã tiếp tục chấp nhận đặt cược vào một thị trường nên bị đình chỉ, bao gồm cả nơi diễn ra sự kiện có liên quan (ngoại trừ trường hợp đặt cược 'đang diễn ra') hoặc đã kết thúc (đôi khi được gọi là 'cược muộn') ;
trong đó một lỗi đã được thực hiện do kết quả của một Thực hành bị cấm theo đoạn 19.1;
trong trường hợp chúng tôi không nên chấp nhận hoặc có quyền hủy bỏ hoặc giải quyết lại, đặt cược theo Quy tắc đặt cược (ví dụ do 'Các trường hợp liên quan');
trong đó chúng tôi đã gây ra lỗi về số tiền thắng / trả cho bạn, kể cả do lỗi nhập liệu thủ công hoặc máy tính; hoặc là
trong đó chúng tôi đã gây ra lỗi về số tiền đặt cược và / hoặc tiền thưởng miễn phí được ghi có vào tài khoản của bạn,
bất kỳ trường hợp nào như vậy được gọi là Lỗi Lỗi.
Chúng tôi bảo lưu quyền:
sửa bất kỳ Lỗi nào xảy ra đối với đặt cược được đặt và giải quyết lại giống nhau ở mức giá hoặc điều khoản chính xác có sẵn hoặc nên có sẵn thông qua Cược VIP (không có lỗi xuất bản) tại thời điểm đặt cược và đặt cược sẽ được coi là đã diễn ra theo các điều khoản thông thường cho đặt cược đó; hoặc là
trong trường hợp không thể thực hiện một cách hợp lý để sửa chữa và giải quyết lại theo 19.2.1 ở trên, để tuyên bố khoảng trống đặt cược và trả lại cổ phần của bạn vào Tài khoản của bạn; hoặc là
trong trường hợp Lỗi xảy ra do Thực tiễn bị cấm, hãy thực hiện các bước được nêu trong đoạn 12.4.
Bất kỳ khoản tiền nào được ghi có vào Tài khoản của bạn hoặc trả cho bạn do Lỗi sẽ được coi là giải quyết đang chờ xử lý theo đoạn 19.2, do Bạn tin tưởng đối với chúng tôi và sẽ được thanh toán ngay cho chúng tôi khi có nhu cầu thanh toán được thực hiện bởi chúng tôi cho bạn. Trong trường hợp như vậy tồn tại, nếu Bạn có tiền trong Tài khoản của bạn, chúng tôi có thể lấy lại các khoản tiền này từ Tài khoản của bạn theo đoạn 7.4. Chúng tôi đồng ý rằng chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các nỗ lực hợp lý để phát hiện bất kỳ Lỗi nào và thông báo cho Bạn về chúng ngay khi có thể thực hiện được.
Cả chúng tôi (bao gồm nhân viên hoặc đại lý của chúng tôi) cũng như các đối tác hoặc nhà cung cấp của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào, bao gồm mất tiền thắng, dẫn đến bất kỳ Lỗi nào của chúng tôi hoặc lỗi của Bạn.
Bạn sẽ thông báo cho chúng tôi ngay khi có thể thực hiện được nếu bạn biết về bất kỳ Lỗi nào.
Trường hợp Bạn đã sử dụng các khoản tiền đã được ghi có vào Tài khoản của bạn hoặc được trao cho Bạn do Lỗi để đặt cược hoặc chơi trò chơi tiếp theo, chúng tôi có thể hủy các cược đó và / hoặc giữ lại mọi khoản tiền thắng cược mà bạn có thể giành được với các khoản tiền đó, và nếu chúng tôi đã thanh toán cho bất kỳ cược hoặc hoạt động chơi trò chơi nào như vậy, số tiền đó sẽ được Bạn cho là do chúng tôi tin tưởng và Bạn sẽ được chúng tôi trả ngay lập tức khi chúng tôi yêu cầu thanh toán cho bạn.

LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI
Quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn là tùy chọn, quyết định và rủi ro duy nhất của Bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nỗ lực nào của Bạn khi sử dụng Dịch vụ theo phương pháp, phương tiện hoặc cách thức mà chúng tôi không dự định.
Chúng tôi sẽ cung cấp Dịch vụ với kỹ năng và sự chăm sóc hợp lý và thực chất như được mô tả trong Điều khoản sử dụng. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời hứa hoặc bảo đảm nào khác về Dịch vụ, hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào tạo thành một phần của Dịch vụ và từ đó loại trừ (trong phạm vi được pháp luật cho phép) tất cả các bảo đảm ngụ ý tương tự (bao gồm cả các bảo đảm ngụ ý như chất lượng thỏa đáng và / hoặc thể dục cho mục đích của bạn). Đặc biệt, chúng tôi không đảm bảo rằng Trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc nó sẽ không có lỗi, vi rút hoặc các lỗi khác.
TIẾT KIỆM NHƯ ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG QUY TẮC CUNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI VÀ ĐỐI TƯỢNG CHO PARAGRAPH 19.5, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỐI ĐA CỦA CHÚNG TÔI (BAO GỒM RATNG CÁC PHỤ HUYNH CỦA CHÚNG TÔI VÀ CÁC CÔNG TY CỦA CHÚNG TÔI, AFFILIATE, TRỰC TIẾP DỊCH VỤ VÀ DỄ DÀNG SỬ DỤNG TRANG WEB), KHI NÀO CÓ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ THEO HỢP ĐỒNG, HỢP ĐỒNG (BAO GỒM NEGLIGENCE), HOẶC KHÁC, S LIMITED ĐƯỢC GIỚI HẠN:
(Ở ĐÂU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI LIÊN QUAN ĐẾN B BETNG HOẶC ĐÁNH GIÁ) SỐ TIỀN CỦA BET HOẶC ĐẢM BẢO CỦA BẠN TRONG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI;
(TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NÂNG CẤP CỦA QUỸ) SỐ TIỀN CỦA TÀI KHOẢN TRONG TÀI KHOẢN CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC TỪ CHỐI CỦA CHÚNG TÔI; VÀ
(TRÁCH NHIỆM CỦA BẤT K VIP VIP NÀO TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC) MỘT THỨ EURO (1,000 EURO).
CHÚNG TÔI (BAO GỒM PHỤ HUYNH CỦA CHÚNG TÔI VÀ CÁC CÔNG TY BÊN NGOÀI, AFFILIATE, CHÍNH THỨC, GIÁM ĐỐC, ĐẠI LÝ VÀ NHÂN VIÊN) KHÔNG ĐƯỢC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA BẠN, SAU KHI CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
MẤT DỮ LIỆU;
MẤT LỢI NHUẬN
MẤT THAY ĐỔI;
MẤT CƠ HỘI KINH DOANH;
MẤT HAY HẤP DẪN ĐỂ TỐT HAY SỬA CHỮA;
GIAO DỊCH KINH DOANH; HOẶC LÀ
BẤT K L VIỆC NÀO ĐỘC LẬP, ĐẶC BIỆT, HAY TUYỆT VỜI HOẶC LỪA ĐẢO, NGAY CẢ KHI NÀO MẤT MẤT HOẶC DAMAGE ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO CHO CHÚNG TÔI NHƯ SAU KHI SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ NÀO CỦA BẠN.
Không có điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng sẽ hoạt động để loại trừ mọi trách nhiệm mà chúng tôi có thể có liên quan đến:
gian lận (bao gồm cả sự xuyên tạc gian lận); hoặc là
cái chết hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi.

BREACH CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
Tuy nhiên, bạn sẽ hoàn toàn bồi thường, bảo vệ và giữ cho chúng tôi và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, nhà thầu và nhà cung cấp của chúng tôi vô hại và chống lại mọi tổn thất, chi phí, chi phí, khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm và thiệt hại (bao gồm cả phí pháp lý) , điều đó có thể phát sinh, dù có thể thấy trước một cách hợp lý, do kết quả của hoặc liên quan đến:
quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của Bạn hoặc bởi bất kỳ ai khác sử dụng tên người dùng và mật khẩu của bạn; và / hoặc
bất kỳ vi phạm nào của Bạn về bất kỳ điều khoản và quy định nào trong Điều khoản sử dụng.
Trường hợp Bạn vi phạm Điều khoản sử dụng, chúng tôi có thể, trước khi có bất kỳ đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn thông báo cho Bạn (sử dụng Chi tiết liên hệ của bạn) rằng Bạn đang vi phạm, yêu cầu Bạn dừng hành động liên quan hoặc không hành động và / hoặc yêu cầu Bạn đặt đúng một hành động hoặc lỗi về phía Bạn; và cảnh báo Bạn về hành động dự định của chúng tôi nếu Bạn không làm như vậy, với điều kiện luôn luôn rằng thông báo đó sẽ không phải là điều kiện tiên quyết đối với bất kỳ đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn.
Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ mã nhận dạng hoặc mật khẩu người dùng nào, cho dù bạn chọn hay do chúng tôi cấp, bất cứ lúc nào, nếu theo ý kiến ​​hợp lý của chúng tôi Bạn đã không tuân thủ bất kỳ quy định nào trong Điều khoản sử dụng.
Ngoài bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác có sẵn, nếu Bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản sử dụng nào, chúng tôi sẽ có quyền thu hồi từ Tài khoản của bạn bất kỳ số dư dương nào tồn tại trong phạm vi của bất kỳ số tiền nào được yêu cầu hợp lý đối với bạn theo đoạn 21.1.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Tất cả thiết kế trang web, văn bản, đồ họa, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, video, lựa chọn và sắp xếp, biên soạn phần mềm, mã nguồn cơ bản, phần mềm và tất cả các tài liệu khác có trong bất kỳ phần nào của Dịch vụ đều thuộc bản quyền và quyền sở hữu khác được sở hữu bởi chúng tôi hoặc được sử dụng theo giấy phép từ chủ sở hữu quyền của bên thứ ba. Trong trường hợp bất kỳ tài liệu nào trong Dịch vụ có thể được tải xuống hoặc in thì tài liệu đó chỉ có thể được tải xuống một thiết bị duy nhất (và các phần bản sao cứng có thể được in) chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn.
Trong mọi trường hợp, việc sử dụng Dịch vụ sẽ cấp cho Bạn bất kỳ quyền lợi nào đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào (ví dụ: bản quyền, bí quyết hoặc nhãn hiệu thương mại) thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc bởi bất kỳ bên thứ ba nào, ngoài cá nhân, không độc quyền, giấy phép không được cấp phép để sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ đó ​​liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ cá nhân, phi thương mại của bạn theo Điều khoản sử dụng.
Không có quyền gì được cấp để sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nhãn hiệu hoặc logo thương mại nào xuất hiện trên Trang web trừ khi được cho phép cụ thể theo Điều khoản sử dụng.
Bạn không được, cũng không phải cho phép bất kỳ người nào khác sao chép, lưu trữ, xuất bản, thuê, cấp phép, bán, phân phối, thay đổi, thêm, xóa, xóa hoặc giả mạo trang web hoặc bất kỳ phần nào của nó theo bất kỳ cách nào hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp làm gián đoạn hoặc can thiệp (hoặc cố gắng làm gián đoạn hoặc can thiệp) vào hoặc thay đổi Trang web, ngoài việc xem hoặc sử dụng Trang web theo Điều khoản sử dụng.
Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ có tên là VIP VIP Stakes, logo, thiết kế, nhãn hiệu thương mại và các đặc điểm thương hiệu đặc biệt khác của Cổ phần VIP và bất kỳ nội dung nào được cung cấp bởi VIP Stakes hoặc bất kỳ bên thứ ba nào để đưa vào áo vest của Trang web trong Cược VIP hoặc áp dụng bên thứ ba. Bạn đồng ý không hiển thị hoặc sử dụng logo, thiết kế, nhãn hiệu thương mại và các tính năng thương hiệu đặc biệt khác theo bất kỳ cách nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

VIRUSES, HACKING VÀ CÁC KHOẢN KHÁC
Bạn sẽ không làm thế đâu:
làm hỏng trang web;
cố gắng truy cập trái phép vào Trang web, các máy chủ mà Trang web được lưu trữ hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Trang web;
tràn ngập trang web với thông tin, nhiều lần gửi hoặc spam spam;
Ví dụ, sử dụng bất cẩn hoặc bất kỳ tính năng nào có thể ảnh hưởng đến chức năng của Trang web theo bất kỳ cách nào (nhưng không giới hạn) để phát hành hoặc đẩy vi-rút, sâu, trojan, bom logic hoặc tài liệu tương tự độc hại hoặc có hại;
can thiệp hoặc giả mạo, loại bỏ hoặc thay đổi bằng bất kỳ cách nào, bất kỳ thông tin nào dưới bất kỳ hình thức nào có trên Trang web;
tấn công trang web thông qua một cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán. Chúng tôi sẽ báo cáo mọi vi phạm bị nghi ngờ cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan đó bằng cách tiết lộ danh tính của bạn cho họ. Trong trường hợp vi phạm như vậy, Quyền sử dụng trang web của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức.
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán, vi rút hoặc tài liệu gây hại công nghệ khác có thể lây nhiễm cho thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc tài liệu độc quyền khác của bạn do Bạn sử dụng Trang web hoặc để bạn tải xuống bất kỳ tài liệu nào được đăng trên Trang web đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với Trang web.

THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN
Tất cả thông tin trên Tài khoản của bạn do chúng tôi nắm giữ được lưu trữ dữ liệu một cách an toàn và được giữ bí mật trừ khi có quy định khác trong Điều khoản sử dụng (bao gồm, để tránh nghi ngờ, Chính sách bảo mật).
Chúng tôi được pháp luật yêu cầu tuân thủ các yêu cầu bảo vệ dữ liệu theo cách chúng tôi sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào được thu thập từ Bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ. Do đó, chúng tôi rất coi trọng nghĩa vụ của mình liên quan đến cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn.
Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi sẽ cần thu thập một số thông tin nhất định về Bạn, bao gồm Tên và ngày sinh của bạn, Chi tiết liên hệ của bạn và cũng có thể bao gồm thông tin về các tùy chọn tiếp thị của bạn (tất cả sẽ được gọi là Cá nhân của bạn Thông tin").
Bằng cách cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân của bạn, Bạn đồng ý cho chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân của bạn, bao gồm bất kỳ thông tin nào đặc biệt nhạy cảm:
cho các mục đích được nêu trong Điều khoản sử dụng (bao gồm Chính sách quyền riêng tư); và
cho các mục đích khác khi chúng tôi cần xử lý Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích vận hành Dịch vụ, bao gồm bằng cách chia sẻ thông tin đó với các nhà cung cấp dịch vụ và đại lý cho các mục đích này, ví dụ như cho các nhà cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ tiếp thị và đại lý dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định.
Chúng tôi sẽ giữ lại các bản sao của bất kỳ thông tin liên lạc nào mà bạn gửi cho chúng tôi (bao gồm các bản sao của bất kỳ email nào) để duy trì hồ sơ chính xác về thông tin mà chúng tôi đã nhận được từ Bạn.

SỬ DỤNG 'COOKIES' TRÊN TRANG WEB
Trang web sử dụng 'cookie' để theo dõi việc bạn sử dụng internet và để hỗ trợ chức năng của Trang web. Cookie là một tệp văn bản nhỏ được tải xuống máy tính của bạn khi Bạn truy cập Trang web và nó cho phép chúng tôi nhận ra khi bạn quay lại Trang web. Chúng tôi sử dụng cookie cho hoạt động của Trang web, bao gồm (ví dụ) để cho phép Bạn vẫn đăng nhập khi Bạn duyệt giữa và sử dụng Tài khoản của bạn để đặt cược hoặc chơi trò chơi trên các phần khác nhau của Trang web. Chúng tôi cũng sử dụng cookie cho mục đích phân tích của riêng mình để chúng tôi có thể xác định nơi khách hàng gặp phải sự cố kỹ thuật trên Trang web và do đó giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của khách hàng.
Nếu Bạn phản đối cookie hoặc muốn xóa bất kỳ cookie nào đã được lưu trữ trên máy tính của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên làm theo các hướng dẫn để xóa cookie hiện có và vô hiệu hóa cookie trong tương lai trên phần mềm quản lý tệp của bạn. Thông tin thêm về việc xóa hoặc kiểm soát cookie có sẵn trong Chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc tại www.aboutcookies.org. Xin lưu ý rằng bằng cách xóa cookie của chúng tôi hoặc vô hiệu hóa cookie trong tương lai Bạn có thể không truy cập được vào các khu vực hoặc tính năng nhất định của Trang web.

KHIẾU NẠI VÀ THÔNG BÁO
Không có khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến:
việc chấp nhận hoặc giải quyết đặt cược mà bạn đã thực hiện khi sử dụng Dịch vụ sẽ được xem xét nhiều hơn 30 sau ngày giao dịch ban đầu; và
một trò chơi mà bạn đã chơi bằng Dịch vụ sẽ được xem xét nhiều hơn 12 (mười hai) tuần sau ngày diễn ra giao dịch hoặc trò chơi có liên quan.
Nếu bạn muốn khiếu nại về Dịch vụ, bước đầu tiên, bạn nên ngay khi liên hệ với Dịch vụ khách hàng một cách hợp lý về khiếu nại của bạn, sẽ được chuyển đến khi cần thiết trong nhóm Dịch vụ khách hàng của chúng tôi cho đến khi giải quyết.
Nếu có tranh chấp phát sinh từ Điều khoản sử dụng mà Dịch vụ khách hàng không thể giải quyết được theo đoạn 26.2 Bạn có thể yêu cầu giải quyết vấn đề của người quản lý hoặc người giám sát. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề theo sự hài lòng của bạn ngay lập tức hoặc bằng cách liên hệ với Bạn sau đó.
Bạn thừa nhận rằng trình tạo số ngẫu nhiên của chúng tôi sẽ xác định kết quả của các trò chơi được chơi thông qua Dịch vụ và Bạn chấp nhận kết quả của tất cả các trò chơi đó. Bạn cũng đồng ý rằng trong trường hợp không thể xảy ra bất đồng giữa kết quả xuất hiện trên màn hình của bạn và máy chủ trò chơi được sử dụng bởi VIP Stakes, kết quả xuất hiện trên máy chủ trò chơi sẽ chiếm ưu thế và Bạn thừa nhận và đồng ý rằng hồ sơ của chúng tôi sẽ là thẩm quyền cuối cùng trong việc xác định các điều khoản và hoàn cảnh tham gia của Bạn vào hoạt động trò chơi trực tuyến có liên quan và kết quả của sự tham gia này.
Khi chúng tôi muốn liên hệ với Bạn, chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ Chi tiết liên hệ nào của bạn. Thông báo sẽ được Bạn phục vụ và nhận đúng cách ngay sau khi email được gửi hoặc sau khi chúng tôi liên lạc trực tiếp với Bạn qua điện thoại (bao gồm cả nơi chúng tôi để lại cho bạn một thư thoại) hoặc ba (3) sau ngày gửi của bất kỳ lá thư. Trong việc chứng minh dịch vụ của bất kỳ thông báo nào, sẽ đủ để chứng minh, trong trường hợp một bức thư, bức thư đó đã được giải quyết đúng, đóng dấu và đặt trong bài; và trong trường hợp email, email đó đã được gửi đến địa chỉ email được chỉ định (nếu có) trong Chi tiết liên hệ của bạn tại thời điểm bất kỳ email nào được gửi.

CHUYỂN GIAO QUYỀN VÀ NGH OBA VỤ
Chúng tôi bảo lưu quyền chuyển nhượng, chuyển nhượng, cấp phép bổ sung hoặc cam kết Điều khoản sử dụng (toàn bộ hoặc một phần chuyển nhượng), cho toàn bộ hoặc một phần, cho bất kỳ người nào mà không cần thông báo cho Bạn, với điều kiện mọi chuyển nhượng như vậy sẽ có cùng điều khoản hoặc điều khoản đó là lợi thế không kém cho bạn.
Bạn không được chuyển nhượng, cấp phép lại hoặc chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào về bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của Bạn theo Điều khoản sử dụng.

SỰ KIỆN KIỂM SOÁT BÊN NGOÀI
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo Điều khoản sử dụng do các sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm (không giới hạn) bất kỳ lỗi mạng viễn thông nào, sự cố mất điện , hỏng hóc trong thiết bị máy tính của bên thứ ba (hoặc các thiết bị khác), hỏa hoạn, sét, nổ, lũ lụt, thời tiết khắc nghiệt, tranh chấp công nghiệp hoặc khóa máy, hoạt động khủng bố và hành động của chính phủ hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác (một sự kiện bất khả kháng của Nhà tù).
Hoạt động của chúng tôi được coi là bị đình chỉ trong khoảng thời gian Sự kiện bất khả kháng vẫn tiếp diễn và chúng tôi sẽ có một khoảng thời gian để thực hiện trong thời gian đó. Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý của mình để đưa Sự kiện bất khả kháng đến gần hoặc tìm giải pháp mà theo đó nghĩa vụ của chúng tôi có thể được thực hiện bất chấp Sự kiện bất khả kháng.

KHIẾU NẠI
Nếu chúng tôi không khăng khăng thực hiện nghiêm túc bất kỳ nghĩa vụ nào của Bạn hoặc nếu chúng tôi không thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào mà chúng tôi có quyền, điều này sẽ không cấu thành từ bỏ các quyền hoặc biện pháp khắc phục đó và sẽ không làm cho bạn tuân thủ nghĩa vụ đó.
Việc từ bỏ bởi chúng tôi về bất kỳ sự mặc định nào sẽ không cấu thành sự từ bỏ bất kỳ sự mặc định tiếp theo nào.
Việc chúng tôi từ bỏ bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng sẽ có hiệu lực trừ khi được quy định rõ ràng là từ bỏ và được thông báo bằng văn bản theo đoạn 26 (Khiếu nại và Thông báo) ở trên.

TÁCH
Nếu bất kỳ Điều khoản sử dụng nào được xác định bởi bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào là không hợp lệ, không hợp pháp hoặc không thể thực thi ở bất kỳ mức độ nào, thì điều khoản, điều kiện hoặc điều khoản đó sẽ bị cắt đứt từ các điều khoản, điều kiện và điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực đến mức tối đa được pháp luật cho phép.
Trong những trường hợp như vậy, phần được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi sẽ được sửa đổi theo cách phù hợp với luật hiện hành để phản ánh, càng sát càng tốt, mục đích ban đầu của VIP Stakes.

TOÀN BỘ THỎA THUẬN
Điều khoản sử dụng và bất kỳ tài liệu nào được đề cập rõ ràng trong đó thể hiện toàn bộ thỏa thuận giữa Bạn và chúng tôi và thay thế mọi thỏa thuận, sự hiểu biết hoặc thỏa thuận trước đó giữa Bạn và chúng tôi, cho dù bằng miệng hoặc bằng văn bản.
Mỗi chúng tôi đều thừa nhận rằng cả hai chúng tôi đều không dựa vào bất kỳ đại diện, cam kết hay lời hứa nào được đưa ra bởi người kia hoặc ngụ ý từ bất kỳ điều gì được nói hoặc viết trong các cuộc đàm phán giữa chúng tôi trừ khi được nêu rõ trong Điều khoản sử dụng.
Không bên nào có bất kỳ biện pháp khắc phục nào đối với bất kỳ tuyên bố sai sự thật nào do bên kia đưa ra, dù bằng miệng hoặc bằng văn bản, trước ngày ký hợp đồng (trừ khi tuyên bố sai sự thật đó được đưa ra một cách gian lận) và biện pháp khắc phục duy nhất của bên kia là vi phạm hợp đồng theo quy định trong Điều khoản sử dụng.

PHÁP LUẬT VÀ THẨM QUYỀN
Các Điều khoản sử dụng này (theo đoạn 24.2) sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật của Curacao, Antilles của Hà Lan.
Tòa án Curacao, Antilles của Hà Lan sẽ có thẩm quyền không độc quyền đối với bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ Điều khoản sử dụng.

TRÁCH NHIỆM TRÒ CHƠI / TRÒ CHƠI
Đối với những khách hàng muốn hạn chế đánh bạc, chúng tôi cung cấp chính sách tự loại trừ tự nguyện, cho phép Bạn đóng Tài khoản của bạn hoặc hạn chế khả năng đặt cược hoặc trò chơi của bạn trên Trang web trong thời gian tối thiểu sáu tháng. Bạn có thể yêu cầu hạn chế kéo dài trong thời gian tối đa năm năm. Khi Tài khoản của bạn đã được tự loại trừ, bạn sẽ không thể kích hoạt lại Tài khoản trong mọi trường hợp cho đến khi hết thời hạn được chọn trong đoạn này. Khi hết thời hạn tự loại trừ, bạn sẽ có quyền bắt đầu sử dụng lại Dịch vụ bằng cách liên hệ với Dịch vụ khách hàng hoặc bằng cách mở tài khoản mới.
Nếu bạn yêu cầu bất kỳ thông tin nào liên quan đến cơ sở này, vui lòng nói chuyện với Dịch vụ khách hàng thông qua tab Trợ giúp hoặc xem phần Trò chơi có trách nhiệm của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý của chúng tôi để đảm bảo tuân thủ tự loại trừ. Tuy nhiên, tự loại trừ yêu cầu cam kết chung của cả Bạn và VIP. Trong thời gian tự loại trừ Bạn không được cố gắng mở tài khoản mới và Bạn chấp nhận rằng chúng tôi không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm gì nếu bạn tiếp tục đánh bạc và / hoặc tìm cách sử dụng Trang web và chúng tôi không nhận ra hoặc xác định rằng Bạn đã yêu cầu tự loại trừ trong các trường hợp nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn ở, Bạn mở tài khoản mới, đánh bạc trong LBO hoặc qua điện thoại thay vì qua internet hoặc sử dụng tên hoặc địa chỉ khác.
VIP Stakes cam kết hỗ trợ các sáng kiến ​​Đánh bạc có trách nhiệm.

LIÊN KẾT
Khi chúng tôi cung cấp siêu liên kết đến các trang web khác, chúng tôi chỉ làm như vậy cho mục đích thông tin. Bạn sử dụng bất kỳ liên kết nào như vậy có nguy cơ của riêng bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc việc sử dụng các trang web đó hoặc cho thông tin có trên chúng. Bạn không thể liên kết đến trang web này, cũng không đóng khung nó mà không có sự cho phép rõ ràng của chúng tôi.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Cổ phần VIP có thể được liên lạc tại các địa chỉ được nêu trong đoạn 2.1 ở trên; bằng e-mail tại địa chỉ trên trang Liên hệ với chúng tôi.

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ VÀ DỮ LIỆU
Bạn thừa nhận và chấp nhận rằng chúng tôi cần phải thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cho phép bạn truy cập và sử dụng Trang web và để cho phép bạn tham gia Trò chơi hoặc Cược.

Chúng tôi xác nhận rằng trong việc thu thập thông tin cá nhân của bạn như đã nêu trong điều khoản trước đó, chúng tôi bị ràng buộc bởi Đạo luật bảo vệ dữ liệu. Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tôn trọng quyền riêng tư của bạn theo thông lệ kinh doanh tốt nhất và luật áp dụng.

Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cho phép bạn tham gia Trò chơi và Cược và để thực hiện các hoạt động liên quan đến việc bạn tham gia Trò chơi hoặc Cược. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để thông báo cho bạn về các thay đổi, dịch vụ mới và chương trình khuyến mãi mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể thấy thú vị. Nếu bạn không muốn nhận dữ liệu tiếp thị trực tiếp như vậy, bạn có thể từ chối dịch vụ đó (vui lòng đăng nhập vào tài khoản VIP Stakes / chỉnh sửa hồ sơ để từ chối). Nếu bạn muốn chọn tham gia lại và nhận bất kỳ loại tài liệu tiếp thị nào bằng cách liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi việc tiết lộ đó là cần thiết để xử lý các yêu cầu của bạn liên quan đến việc bạn tham gia vào Trò chơi hoặc Cược; hoặc trừ khi nó được pháp luật yêu cầu; hoặc trừ khi chúng tôi phải làm như vậy để có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ chống gian lận và chống rửa tiền mà chúng tôi phải tuân thủ. Vì các đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp dịch vụ của VIP Stakes có thể chịu trách nhiệm cho một số phần nhất định của chức năng hoặc hoạt động chung của Trang web và sản phẩm, dữ liệu cá nhân có thể được tiết lộ cho họ. Nhân viên của VIP Stakes, trong hỗ trợ khách hàng cụ thể, nhóm thanh toán và các nhân viên khác cũng sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích thực hiện nhiệm vụ của họ và cung cấp cho bạn sự hỗ trợ và Dịch vụ. Để cung cấp cho bạn một dịch vụ hiệu quả, chúng tôi và / hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn từ quốc gia này sang quốc gia khác. Nếu chúng tôi chuyển dữ liệu ra bên ngoài / bên trong Khu vực kinh tế châu Âu, chúng tôi sẽ tuân thủ các giao thức chuyển giao theo yêu cầu của luật pháp EU. Bạn đồng ý với những tiết lộ đó và việc chuyển dữ liệu đó như được nêu trong đoạn này.

Chúng tôi sẽ giữ tất cả các thông tin được cung cấp như dữ liệu cá nhân. Bạn có quyền truy cập dữ liệu cá nhân do chúng tôi nắm giữ về bạn. Không có dữ liệu sẽ bị hủy trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc trừ khi thông tin được lưu giữ không còn cần phải được lưu giữ cho mục đích của mối quan hệ.

Trong quá trình xử lý tài khoản cá cược của bạn và các giao dịch liên quan, chúng tôi có thể truy đòi các cơ quan xếp hạng tín dụng, cơ quan phát hiện gian lận, cơ quan chống rửa tiền. Các cơ quan có thể giữ một bản ghi thông tin của bạn. Bạn đồng ý với các tiết lộ đó và việc các bên thứ ba lưu giữ các hồ sơ đó.

Để làm cho chuyến thăm của bạn đến Trang web thân thiện hơn với người dùng, để theo dõi các lượt truy cập vào Trang web và để cải thiện dịch vụ, chúng tôi thu thập một mẩu thông tin nhỏ được gửi từ trình duyệt của bạn, được gọi là cookie. Nếu bạn muốn, bạn có thể tắt bộ sưu tập cookie (vui lòng tham khảo hướng dẫn trình duyệt của bạn để biết cách thực hiện việc này). Tuy nhiên, bạn phải lưu ý rằng việc tắt cookie có thể hạn chế việc bạn sử dụng Trang web. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Tài liệu chính sách cookie của chúng tôi.

Chúng tôi có thể liên hệ với bạn định kỳ qua email, điện thoại hoặc các hình thức liên lạc dựa trên thiết bị di động khác với các ưu đãi và khuyến mãi từ các Cổ phần VIP khác được điều hành bởi và theo giấy phép của Cổ phần VIP. Bạn đồng ý với liên hệ như vậy.

Các cuộc gọi có thể được ghi lại và sử dụng cho mục đích đào tạo. Chúng tôi có thể tiết lộ nội dung sau khi nhận được đơn đặt hàng của bất kỳ cơ quan quản lý hoặc chính phủ nào để làm như vậy, hoặc theo bất kỳ điều khoản nào trong Luật điều chỉnh. Các cuộc gọi và liên lạc điện tử được lưu trữ trong một năm và sau đó bị xóa khỏi hệ thống.

Chơi cổ phần VIP

Mã tiền thưởng sòng bạc VIP

Tổng số phiếu giảm giá: 111
225 Free Spins không cần đặt cọc tại VIP Stakes 50X Yêu cầu cá cược £ 765000 Tối đa tiền thưởng đặc biệt: € 790 Giải đấu sòng bạc giải phóng trên Spear Novomatic Slot Game ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
Sòng bạc chip miễn phí EUR 330 tại VIP Đặt cược 35x Yêu cầu cược € 861000 Rút tiền tối đa Sòng bạc bổ sung: 115 quay miễn phí ngay bây giờ trên Devil & s Delight ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Giải đấu sòng bạc trực tuyến $ 66 tại các cổ phần VIP 40x Chơi qua sòng bài $ 357000 Phần thưởng rút tiền tối đa: $ 4165 Không có tiền thưởng tiền gửi vào sòng bạc Jade Idol Amaya ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tiền thưởng sòng bài 425% tại các cổ phần VIP 35X Chơi qua sòng bạc € 29000 Rút tiền tối đa sòng bạc bổ sung: Chip sòng bạc $ 160 cho các siêu anh hùng ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Các giải đấu sòng bài Eur 755 giải phóng tại các cổ phần VIP 77x Đánh cược EUR 127000 Tiền thưởng rút tối đa tối đa: 15 miễn phí quay vòng không có tiền gửi vào trò chơi Fistuffs Netent Slot ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

€ 1515 Không có tiền thưởng tiền đặt cọc khi đặt cược VIP 66x Yêu cầu cá cược EURO 330000 Tiền thưởng độc quyền rút tối đa: 860% Tiền thưởng phù hợp cho thập niên sáu mươi ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
Chip sòng bạc EUR 50 miễn phí tại Cược VIP 45X Yêu cầu cược $ 423000 Max CashOut Tiền thưởng sòng bạc độc quyền: 395% Tiền thưởng phù hợp với tiền gửi trên Cung điện thịnh vượng ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Phần thưởng cho trận đấu tiền gửi 315% tại VIP Đặt cược 33X Chơi qua sòng bạc € 752000 Max CashOut Phần thưởng độc quyền: $ 115 Không có tiền thưởng tiền gửi trên các trò chơi Transfvanian Beauty Bf Sòng bạc ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
EUR 22 Giải đấu xèng tự do di động tại VIP Stakes 55X Chơi qua sòng bài $ 928000 Tiền thưởng rút tiền tối đa đặc biệt: Trận đấu 680% tại sòng bạc trên Blast Boom Bang ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

$ 295 Giải đấu sòng bạc trực tuyến tại VIP đặt cược 40x cược EUR 859000 Max Rút tiền thưởng bổ sung: $ 600 Chip sòng bạc miễn phí trên Samurai im lặng ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

$ 2975 Không có tiền thưởng đặt cọc tại các cổ phần VIP 65X Chơi qua € 905000 Max Tiền thưởng đặc biệt rút tiền: € 585 Giải đấu xèng tự do di động trên Boost Racers ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
Các vòng quay miễn phí 265 tại các cổ phần VIP 55X cược $ 219000 Rút tiền tối đa Sòng bạc bổ sung: Chip sòng bạc EURO 620 MIỄN PHÍ trên máy đánh bạc công nghệ sòng bạc Fortune Fish ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

$ 480 Chip sòng bạc miễn phí tại các cổ phần VIP 50x Đánh cược EURO 923000 Phần thưởng rút tiền tối đa: $ 2960 Không có mã tiền thưởng gửi tiền trên Double Dragon ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

$ 3135 Không có tiền thưởng Sòng bạc tại các cổ phần VIP 50x Đánh cược £ 462000 Max Tiền thưởng bổ sung: Eur 3130 Không có tiền gửi vào Skulls Of Legend ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
Eur 777 Giải đấu xèng miễn phí trên di động tại VIP Stakes 30x Đánh cược $ 544000 Max CashOut Phần thưởng sòng bạc độc quyền: 205 quay miễn phí ngay bây giờ trên Sofa Champion ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
$ 695 Giải đấu xèng miễn phí trên di động tại VIP Stakes 77x Chơi qua EUR 727000 Tối đa tiền thưởng độc quyền: Thử nghiệm 120 xoay quanh nỗi sợ Sòng bạc Fugaso của ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
$ 90 Vé sòng bạc miễn phí tại VIP Đặt cược 60X Yêu cầu cược $ 235000 Max Rút tiền thưởng sòng bạc bổ sung: € 685 Giải đấu sòng bạc miễn phí trên Dice Tronic ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
$ 425 Chip sòng bạc MIỄN PHÍ tại các cổ phần VIP 33x Chơi qua sòng bạc EUR 183000 Rút tiền tối đa thêm sòng bạc: € 875 Giải đấu xèng di động trên trò chơi xèng Golden Chief Barcrest ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

155 Quay miễn phí không cần đặt cọc tại VIP Stakes 77x Yêu cầu cược $ 771000 Max CashOut Phần thưởng đặc biệt: € sòng bài casino miễn phí 290 trên Kings of Cash ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
Sòng bạc Eur 225 tại VIP đặt cược 35x cược € 872000 Tối đa tiền thưởng độc quyền: Giải đấu sòng bạc trực tuyến $ 725 trên tiền thưởng ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

€ 575 không có tiền thưởng sòng bạc tại VIP Stakes 33x Chơi qua sòng bạc € 728000 Max Rút thêm tiền thưởng: 300 Quay miễn phí không có sòng bạc trên sòng bạc Xây dựng nhiều sòng bạc ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
205 Quay miễn phí không có sòng bạc tại VIP Stakes 44x Chơi qua Sòng bạc $ 408000 Rút tiền tối đa Thêm tiền thưởng: € 230 Không có sòng bạc thưởng tiền thưởng trên Diamond Dice ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
Sòng bạc Chip miễn phí $ 100 tại các cổ phần VIP 30x Chơi qua Eur 579000 Max CashOut Phần thưởng độc quyền: € sòng bạc miễn phí 590 trên King Bam Bam ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
Sòng bạc Chip miễn phí $ 100 tại Cược VIP 77X cược $ 785000 Max Rút tiền thưởng độc quyền: 910% Tiền thưởng gửi tiền đầu tiên vào Giải vô địch bóng đá ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

44 Quay miễn phí không cần đặt cọc tại Cược VIP 35x Đánh cược € 89000 Tối đa rút tiền thưởng Sòng bạc bổ sung: $ 335 Giải đấu xèng tự do hàng ngày trên Jolly Roger & s ... ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
€ 290 MIỄN PHÍ Chip tại các cổ phần VIP 50x Đánh cược € 401000 Max Rút tiền thưởng bổ sung: € 2935 Không có tiền thưởng cho trò chơi slot Spina Colada Yggdrasil ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Phần thưởng sòng bài 65% tại các cổ phần VIP 55x Chơi qua sòng bạc EURO 247000 Max CashOut Phần thưởng sòng bạc bổ sung: 290 miễn phí quay vòng không có tiền gửi vào sòng bạc Fruity Frost Booongo ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

€ 666 Các giải đấu sòng bài freeroll tại VIP Stakes 44X Cược EURO 175000 Tối đa rút tiền thưởng Sòng bạc bổ sung: $ 1111 Các giải đấu sòng bạc freeroll trên Wheel of Fortune: Ho ... ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Giải đấu sòng bạc trực tuyến $ 645 tại các cổ phần VIP 60X Chơi qua Eur 952000 Max rút tiền thưởng bổ sung: € 444 Giải đấu sòng bạc miễn phí trên Odysseus Playson Slot Game ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
$ 400 Chip MIỄN PHÍ khi đặt cược VIP 55X Yêu cầu cá cược £ 953000 Tiền mặt tối đa Tiền thưởng bổ sung: € 440 Không có mã tiền thưởng gửi tiền trên Trò chơi slot Microgaming Jekyll Hyde ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
595% Sòng bạc thưởng phù hợp tại Cược VIP 45x Chơi qua EURO 16000 Max rút tiền thưởng sòng bạc độc quyền: £ 4575 KHÔNG CÓ TIỀN THƯỞNG TIỀN THƯỞNG trên Kim cương 777 ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
$ 255 Tiền miễn phí tại các cổ phần VIP 40X Chơi qua € 314000 Max Phần thưởng đặc biệt rút tiền: 260 quay miễn phí trên trò chơi slot Rtg Green Light ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
210 miễn phí không có sòng bạc đặt cọc tại VIP Stakes 55X Chơi qua sòng bạc EURO 15000 Max Phần thưởng độc quyền rút tiền: Giải đấu sòng bạc $ 610 trên River of Riches ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
Sòng bạc quay miễn phí 95 tại các cổ phần VIP 66x Chơi qua € 638000 Max Phần thưởng đặc biệt rút tiền: $ 2330 Không có tiền gửi vào Kho báu ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

€ 265 Không có tiền thưởng sòng bạc tại VIP Stakes 50X Yêu cầu cá cược Eur 186000 Phần thưởng độc quyền rút tối đa: Sòng bạc miễn phí Eur 650 trên Fruitz ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

520% Sòng bạc thưởng phù hợp tại các cổ phần VIP 35X Chơi qua sòng bạc $ 799000 Max Rút tiền thưởng bổ sung: Giải đấu sòng bạc $ 190 theo phong cách Penguin ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

165% Không có tiền thưởng quy tắc! tại VIP Stakes 65X Đánh cược Eur 859000 Tiền thưởng độc quyền tối đa: 960% Sòng bạc đăng ký tốt nhất trên trò chơi Magic Magic Microgaming Slot Game ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

230 quay miễn phí không cần đặt cọc tại VIP Stakes 77x Đánh cược $ 829000 Max CashOut phần thưởng bổ sung: 175 quay miễn phí trên Whospunit? ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
$ 480 Sòng bạc chip miễn phí tại Cược VIP 30x Chơi qua Sòng bạc Eur 282000 Max rút tiền thưởng Sòng bạc bổ sung: Giải đấu sòng bạc trực tuyến Eur 415 trên trò chơi slot Nirvana Yggdrasil ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
Giải đấu € 700 tại các cổ phần VIP 55x Chơi qua € 899000 Max CashOut Phần thưởng bổ sung: 240 Vòng quay miễn phí trung thành! trên Người đàn ông thép ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

€ 2615 Không có tiền thưởng Sòng bạc tại các cổ phần VIP 30x Đánh cược EUR 266000 Tối đa tiền thưởng bổ sung: $ 3165 KHÔNG TIỀN GỬI TIỀN THƯỞNG CASINO trên Aladdins Legacy ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

€ 444 Giải đấu sòng bạc trực tuyến tại các cổ phần VIP 77x Đánh cược € 598000 Tối đa tiền thưởng độc quyền: 660% Tiền thưởng phù hợp với tiền thưởng cho ba điều ước Betsoft Slot Game ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Eur 4465 Không có mã tiền thưởng tiền gửi tại Cược VIP 44X cược € 148000 Max CashOut Phần thưởng sòng bạc bổ sung: 830% Sòng bạc thưởng phù hợp trên Bonus Frenzy Simbat ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

EUR 575 Giải đấu slot miễn phí hàng ngày tại VIP Stakes 33x Wager € 410000 Max rút tiền thưởng bổ sung: £ 370 miễn phí chip trên Empire Fortune ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
€ 4985 KHÔNG CÓ TIỀN GỬI tại Cược VIP 50x Tiền cược $ 271000 Max Tiền thưởng đặc biệt rút tiền: $ 1325 Không có tiền thưởng sòng bạc trên Bucksstormer ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

£ 1070 Không có tiền thưởng tiền gửi tại Cược VIP 44x Tiền cược € 586000 Max Tiền thưởng bổ sung: $ 375 Sòng bạc MIỄN PHÍ trên Lost Secret of Atlantis ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
€ 65 Tiền mặt miễn phí tại các cổ phần VIP 45X Chơi qua sòng bạc $ 388000 Max CashOut Phần thưởng độc quyền: Giải đấu $ 610 trên Monster Carlo ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
85% Sòng bạc thưởng phù hợp tại Cược VIP 65X Chơi qua Sòng bạc EURO 185000 Max CashOut thêm tiền thưởng: € 170 Không có tiền thưởng sòng bạc trên trò chơi slot Jekyll và Hyde Playtech ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

$ 3390 Không có tiền thưởng tiền gửi tại các cổ phần VIP 77x Chơi qua € 910000 Max CashOut phần thưởng đặc biệt: 380% Sòng bạc thưởng phù hợp trên Mandarin Fortune ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

230% Tiền thưởng gửi tiền đầu tiên khi đặt cược VIP 30X cược EUR 200000 Tiền mặt tối đa Tiền thưởng bổ sung: EUR 4835 không có tiền thưởng sòng bạc trong thu hoạch ngọt ngào ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Giải đấu sòng bạc trực tuyến $ 505 tại các cổ phần VIP 77x Đánh cược $ 634000 Tiền thưởng đặc biệt rút tối đa: $ 350 Chip MIỄN PHÍ trong một đêm bí ẩn ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Giải đấu sòng bạc trực tuyến Eur 120 tại VIP đặt cược 55x cược $ 474000 Tối đa rút tiền thưởng sòng bạc thêm: Quay miễn phí 135 ngay bây giờ trên Sugar Rush Winter ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
Các vòng quay MIỄN PHÍ của 110 tại các cổ phần VIP 30x Đánh cược £ 967000 Max CashOut Phần thưởng thêm: Các lượt quay miễn phí trung thành của 195! trên Scandinavia Babes Chơi trò chơi slot ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

275% Sòng bạc thưởng phù hợp tại các cổ phần VIP 33x cược € 436000 Max CashOut tiền thưởng độc quyền: 55% Tiền thưởng phù hợp với tiền thưởng trên Trick hoặc Treat Leander Casino Slots ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

$ 3855 Không có mã tiền thưởng tiền gửi tại các cổ phần VIP 40X Yêu cầu cá cược EUR 685000 Tối đa rút tiền thưởng sòng bạc độc quyền: 705% Tiền thưởng gửi tiền đầu tiên vào bóng xấu hổ ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

$ 345 không có mã tiền thưởng tiền gửi tại Cược VIP 33x cược £ 501000 Max CashOut phần thưởng thêm: € Giải đấu sòng bạc trực tuyến 885 trên Treasure Run ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

590% Sòng bạc thưởng đăng ký tốt nhất tại các cổ phần VIP 40x Chơi qua £ 450000 Phần thưởng rút tiền tối đa: Phần thưởng sòng bài 960% trên Odyssee ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

€ 3400 Không có tiền thưởng Sòng bạc tại các cổ phần VIP 65x cược € 401000 Tối đa tiền thưởng Đặc biệt: 255 quay miễn phí trên Gangster Gamblers ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
$ 1015 Không có tiền thưởng sòng bạc tại VIP Stakes 44X Đánh cược $ 83000 Max Rút tiền thưởng độc quyền: $ sòng bạc sòng bài 350 trên King Arthur ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Tất cả tiền thưởng bằng
Chip sòng bài EURUMUMX tại các cổ phần VIP 405x Chơi qua € 77 Tiền thưởng độc quyền rút tối đa: $ 565000 Giải đấu sòng bạc trực tuyến trên các sòng bạc sòng bài thế giới Burlesque Hd ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

€ 1495 không có tiền thưởng tiền gửi tại các cổ phần VIP 66x Đánh cược Eur 906000 Rút tiền sòng bạc độc quyền tối đa: $ 1135 Không có sòng bạc thưởng tiền gửi trên Cashosaurus ... thêm>

Tạo:

không có tiền thưởng tiền gửi

Trang 1 của 21 2